Close menu

Projectenoverzicht

Port of Twente werkt met verschillende partijen samen in diverse projecten om de sector te versterken, te verduurzamen en de Twentse economie te ondersteunen.

PROJECT Verruiming Twentekanalen

  • Uitbaggeren 33 kilometer Twentekanaal en vernieuwen kades binnenhavens

  • Toepassen intelligente transporttechnologie en sluisbediening op afstand

  • Start in 2018 en naar verwachting gereed in 2022

Voor dit project is ook een eigen website gemaakt: Optimizing Twente Canals

Doel: Stimuleren vervoer over water

Kosten: € 11 miljoen

Meer weten?

Projectleider Michiel ten Dam (0546) 54 10 90

Action No: 2017-EU-TM-0024-W

Logo medegefinancierd door de EU

 

 
 
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Europese Unie

Disclaimer: De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.