Leren - Werken - Innoveren Huis van de Logistiek

Huis van de Logistiek

De arbeidsmarkt voor logistieke werkzaamheden en goederenvervoer is uitdagend als het gaat om ‘vraag en aanbod‘ van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel. Gevestigde bedrijven en nieuwkomers in de arbeidsmarktregio Twente hebben door de huidige economische conjunctuur veel extra handen nodig.

TWENTS SAMENWERKINGSVERBAND

Port of Twente heeft samen met onderwijsinstellingen ROC van Twente (MBO) en Saxion (HBO), en de overheidsinstellingen Werkplein Twente/ UWV het samenwerkingsverband Twents Huis van de Logistiek opgericht.

Het Twents Huis van de Logistiek jaagt de ontwikkeling van talent en arbeidskrachten aan die graag willen werken in de dynamische logistieke sector van Twente. Alle mogelijkheden en kansen die zich voordoen op het gebied van werk binnen de sector, worden hier geregisseerd. Het Twents Huis van de Logistiek werkt hard aan:

  • Het bevorderen van logistiek vakmanschap
  • Het stimuleren van loopbaanontwikkeling
  • Het intensiever begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Het stimuleren van intersectorale mobiliteit en samenwerking
  • De juiste man en vrouw op de juiste plek!

Meer weten over het Twents Huis van de Logistiek? Stuur dan een mail naar info@twentshuisvandelogistiek.nl.

Wil je meer weten over carrièrekansen en werken in de logistiek? Kijk dan hieronder op onze campagnepagina In de Logistiek

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.