Bestuur, adviseurs en medewerkers

De ALV benoemt de bestuurders van Port of Twente voor een periode van drie jaar. Daarnaast zijn een aantal adviseurs vanuit hun functie nauw betrokken bij Port of Twente.

Dagelijks Bestuur

Functie Voorzitter
Naam André van der Wei
Bedrijfsnaam Matco International BV
Email a.vanderwei@portoftwente.com
Telefoon 06-53932081 

Functie Secretaris
Naam Rob Geerts
Bedrijfsnaam AON
Email r.geerts@portoftwente.com
Telefoon 06-27011205

Functie Penningmeester
Naam Joran Wiemer
Bedrijfsnaam TransHeroes
Email j.wiemer@portoftwente.com
Telefoon 06-24864984

Functie Algemeen
Naam Bas Spanjer
Bedrijfsnaam Spanjer Supply Chain
Email b.spanjer@portoftwente.com
Telefoon 06-12150612

Functie Algemeen
Naam Peter Kuyper
Bedrijfsnaam De Transporters
Email peter@detransporters.nl
Telefoon 06-50737880

Directie

Functie Directeur
Naam Ben Gerrits
Bedrijfsnaam UBG Consultancy
Email b.gerrits@portoftwente.com
Telefoon 06-51804878

Adviseurs

Functie Infrastructuur
Naam Anne-Ruth Scheijgrond
Bedrijfsnaam Adviseur Infrastructuur
Email a.scheijgrond@portoftwente.com
Telefoon 06-22738374

Functie Communicatie
Naam Hans Bouma
Email h.boumaportoftwente.com
Telefoon 06-54368179

Functie Adviseur Innovatie en Duurzaamheid
Naam Sebastian Piest
Bedrijfsnaam Universiteit Twente
Email s.piest@portoftwente.com
Telefoon 06-46337991

Medewerkers

Functie Secretariaat
Naam Geeta Meijers
Email info@portoftwente.com
Telefoon 06-54634431

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.