Close menu

Organisatie

Havenbedrijf Twente is een netwerk- en ontwikkelorganisatie die op programmatische wijze invulling geeft aan de uitvoering van het Bedrijfsplan 2018-2021 waarin de volgende thema’s centraal staan:

  1. Havengerelateerde assets in beeld en gereed voor de toekomst (werkgroep Infrastructuur en Techniek)
  2. Vlot onderweg in een veilig en leefbaar havengebied (werkgroep Veiligheid en Nautisch beheer)
  3. Doorontwikkeling havengebieden en stimuleren vervoer over water (werkgroep Economie)
  4. Een aansprekende binnenhavenorganisatie (werkgroep Organisatie en Juridische zaken)
  5. Een herkenbaar gezicht en profiel in samenwerking met XL businesspark en de Logistic Association onder de vlag van Port of Twente.

 

Organogram

PROJECTMANAGERS

Vanuit de vijf deelnemende gemeenten sturen vijf projectmanagers, elk vanuit hun eigen kennis en kunde, een werkgroep aan. De lijnen zijn kort, want de projectmanagers zijn naast de realisatie van hun projecten uit het bedrijfsplan tevens lid van het coördinatieteam en daarmee inhoudelijk aanspreekpunt binnen de eigen ambtelijke organisatie voor alles waar het havenbedrijf zich mee bezighoudt.

 

HAVENMANAGER

Manager/kwartiermaker Gerry Waanders is verantwoordelijk voor de centrale aansturing van de netwerkorganisatie en het aanspreekpunt voor Havenbedrijf Twente. Hij legt verbindingen, coördineert werkzaamheden, zorgt voor bedrijfsvoeringsaspecten en advisering over het havenbeheer/havenontwikkelingen en is verantwoordelijk voor het contact en de communicatie met de deelnemers en externe partijen.