Close menu

Organisatie

Havenbedrijf Twente is een netwerkorganisatie die op een projectmatige wijze werkt aan de volgende doelen:

  1. Een nieuwe entiteit als wenkend perspectief (werkgroep Organisatie)

  2. Vlot onderweg in een veilig en leefbaar havengebied (werkgroep Veiligheid)

  3. Havengerelateerde assets in beeld en gereed voor de toekomst (werkgroep Infrastructuur)

  4. Een herkenbaar gezicht en profiel (werkgroep Profilering)

  5. Doorontwikkelen havengebieden en stimuleren vervoer over water (werkgroep Economie)

PROJECTMANAGERS

Vanuit de vijf deelnemende gemeenten sturen vijf projectmanagers, elk vanuit hun eigen kennis en kunde, een werkgroep aan. De lijnen zijn kort, want de projectmanagers zijn naast de realisatie van hun projecten uit het bedrijfsplan tevens lid van het coördinatieteam en daarmee inhoudelijk aanspreekpunt binnen de eigen ambtelijke organisatie voor alles waar het havenbedrijf zich mee bezighoudt.

 

HAVENMANAGER

Manager/kwartiermaker Gerry Waanders is verantwoordelijk voor de centrale aansturing van de netwerkorganisatie en het aanspreekpunt voor Havenbedrijf Twente. Hij legt verbindingen, coördineert werkzaamheden, zorgt voor bedrijfsvoeringsaspecten en advisering over het havenbeheer/havenontwikkelingen en is verantwoordelijk voor het contact en de communicatie met de deelnemers en externe partijen.