Contact met Havenbedrijf

Havenbedrijf

Mainport van Oost-Nederland

Port of Twente verbindt vervoerders en bedrijven met de meest dynamische mainport van Oost-Nederland: de binnenhavens van Lochem, Hof van Twente, Hengelo, Almelo en Enschede.

Een goede bereikbaarheid over water in Oost-Nederland biedt kansen om duurzaam en op (inter)nationaal niveau economische activiteiten te ontplooien en te versterken.

Het havenbedrijf voert alle havenzaken uit, zodat Port of Twente de industriële ontwikkeling in de (Eu)regio Twente en de Achterhoek optimaal kan faciliteren.

Mainport van Oost-Nederland

Port of Twente verbindt vervoerders en bedrijven met de meest dynamische mainport van Oost-Nederland: de binnenhavens van Lochem, Hof van Twente, Hengelo, Almelo en Enschede.

Een goede bereikbaarheid over water in Oost-Nederland biedt kansen om duurzaam en op (inter)nationaal niveau economische activiteiten te ontplooien en te versterken.

Het havenbedrijf voert alle havenzaken uit en zo faciliteert Port of Twente de industriële ontwikkeling in de (Eu)regio Twente en de Achterhoek.

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.