Havenmonitor Port of Twente

De Twentse binnenhavens leveren een belangrijke bijdrage aan de verdere doorontwikkeling van het Twentse logistieke cluster en de regionale economie.

In de Havenmonitor Port of Twente vindt u gegevens over deze bijdrage, de economische positie en ontwikkeling van de acht binnenhavens en bijbehorende havengebieden.

Toelichting
Aanleiding, opzet en inhoud.

Bedrijvigheid
Gegevens aantal vestigingen

Oppervlakte en ruimte
Uitgegeven en nog beschikbaar

Werkgelegenheid
Aantal werknemers

Economische waarde
Binnenhavens Twente

Dashboard Havenmonitor 2023

In 2022 zijn op de 8 havengebieden in totaal 1.904 vestigingen aanwezig. Dit is een stijging van 21% ten opzichte van 2013. Deze vestigingen zijn gezamenlijk goed voor 31.980 banen. (+10% t.o.v. 2013). Gerelateerd aan Twente totaal gaat het om 3 procent van het aantal vestigingen en 9 procent van het aantal banen in Twente (excl. Lochem). Qua oppervlak geldt dat begin 2022 1.009 hectare uitgegeven is op de verschillende bedrijventerreinen, behorende bij de acht havengebieden. Er is nog 75 hectare terstond beschikbaar voor uitgifte. 

Monitor Binnenvaart

In de Monitor Binnenvaart vindt u gegevens over het vervoer van en naar de Twentekanalen en het scheepvaartverkeer over de Twentekanalen.

Monitor Binnenvaart
Algemeen jaaroverzicht

Jaaroverzichten

Hoeveelheid overslag
Hoeveelheid overgeslagenaar goederen per soort

Containeroverslag

Aantal schepen
Aantal schepen per haven en goederensoort

Bezetting ligplaatsen
Bezitting ligplaatsen per haven

Gemiddelde wachttijd
Gemiddelde wachttijd sluizen per sluis

Emissies
Emissies CO2-besparing

OPERATIONELE BINNENVAART INZICHTEN

Wil je als gebruiker van de haven meer inzicht hebben in de transportmogelijkheden over water? Vergelijk dan kosteloos eens de transportmogelijkheden binnen Europa op het informatieplatform 4shipping, waaraan we gezamenlijk hebben bijgedragen met de Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

Footprint inzicht krijgen van je transport, zowel realtime als historisch wordt tevens inzichtelijk gemaakt. Nauwkeurig inzicht in je footprint is de eerste stap naar verduurzaming, lees er alles over op www.4shipping.com

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.