Close menu

Havenmonitor Port of Twente

De Twentse binnenhavens leveren een belangrijke bijdrage aan de verdere doorontwikkeling van het Twentse logistieke cluster en de regionale economie.

In de Havenmonitor Port of Twente vindt u gegevens over deze bijdrage, de economische positie en ontwikkeling van de acht binnenhavens en bijbehorende havengebieden.

In 2018 zijn op de 8 havengebieden in totaal 1.701 vestigingen aanwezig. Dit is een stijging van 6,5% ten opzichte van 2009. Deze vestigingen zijn gezamenlijk goed voor 30.901 banen. (+2,8% tov 2009).

Gerelateerd aan Twente totaal gaat het om 3 procent van het aantal vestigingen en 9 procent van het aantal banen in Twente (excl. Lochem).

Qua oppervlak geldt dat in 2018 946 hectare uitgegeven is op de verschillende bedrijventerreinen, behorende bij de acht havengebieden. Er is dan nog 141 hectare beschikbaar voor uitgifte.

 

BedrijvigheidBedrijvigheid

Gegevens over het aantal vestigingen op havengebieden totaal, naar grootte klasse en naar sector

OppervlakteOppervlakte en ruimte

Gegevens over aantal hectare, uitgegeven en nog beschikbaar

WerkgelegenheidWerkgelegenheid

Gegevens over het aantal werknemers op havengebieden totaal, naar grootte klasse en naar sector

Toelichting

Een korte uitleg over de aanleiding, opzet en inhoud