Doelstellingen 2019-2021

De visie van de Port of Twente is het bijdragen aan en faciliteren van een goed vestigingsklimaat in de regio Twente voor organisaties in de sector Transport en Logistiek door actieve participatie in lokale, regionale en landelijke overlegstructuren.
De visie komt tot uitdrukking in de doelstelling voor 2019-2021. De doelstellingen zijn gebaseerd op drie pijlers, te weten:
  • Opleiding en arbeidsmarkt
  • Infrastructuur
  • Verbinden en kennis delen

OPLEIDING EN ARBEIDSMARKT

Port of Twente heeft samen met onderwijsinstellingen ROC van Twente (MBO) en Saxion (HBO), en de overheidsinstellingen Werkplein Twente/ UWV het samenwerkingsverband Twents Huis van de Logistiek opgericht.

Het Twents Huis van de Logistiek jaagt de ontwikkeling van talent en arbeidskrachten aan die graag willen werken in de dynamische logistieke sector van Twente. Alle mogelijkheden en kansen die zich voordoen op het gebied van werk binnen de sector, worden hier geregisseerd.

INFRASTRUCTUUR

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.