Close menu

Landlease

De grond voor uw bedrijfslocatie wordt op het XL Businesspark uitgegeven in eeuwigdurende erfpacht (landlease). Geen koop, geen huur, maar een optimale investeringsformule, met goede financiële voordelen.

UW UITGAVEN IN EIGEN HAND

Bij landlease wordt de grondwaarde bepaald op basis van de kavelgrootte (m²), vermenigvuldigd met de geldende grondprijs per m². U hebt dan de keuze de grondwaarde bij het aangaan van een overeenkomst te voldoen of te kiezen voor een jaarlijks te betalen annuïteit. Deze wordt berekend op basis van de grondwaarde en een door het Dagelijks Bestuur van het RBT vast te stellen rentepercentage verhoogd met 1,5%.