Close menu

Landlease

De grond voor uw bedrijfslocatie wordt op het XL Businesspark uitgegeven in eeuwigdurende erfpacht (landlease). Geen koop, geen huur, maar een optimale investeringsformule, met goede financiële voordelen.

Kavels op het XL Businesspark worden uitgegeven in eeuwigdurende erfpacht (landlease). XL Businesspark Twente heeft om twee redenen voor deze landlease constructie gekozen:
  1. Financieel: het biedt partijen de volgende keuze:
    a. afkoop van de grondprijs in één keer; in dat geval is er, economisch gezien, geen verschil met eigendom;
    b. afkoop van de grondprijs in vijftig termijnen; deze vorm heeft het karakter van financiering door het RBT en is aantrekkelijk voor ondernemers in verband met het vermogensbeslag (liquiditeit). Bedrijven betalen daarbij een jaarlijkse canon (annuïteit), die is afgeleid van de grondwaarde en een vast te stellen rentepercentage.

    ​De grondprijs wordt in beide gevallen maximaal één keer betaald. Net als bij eigendom is het erfpachtrecht eeuwigdurend en verhandelbaar. In geval van verkoop profiteert de eigenaar van een eventuele waardevermeerdering.
     
  2. Met de uitgifte in erfpacht worden partijen verplicht lid te worden én te blijven van de coöperatie parkmanagement (een soort vereniging van eigenaren). Middels parkmanagement is XL Businesspark in staat op een zo goed mogelijke wijze beheer, onderhoud en aanzien van het gebied te waarborgen.