Close menu

Over het havenbedrijf

Goede bereikbaarheid over water, intensiever gebruik van de vaarweg en van de havens dragen bij aan de economische ontwikkeling, werkgelegenheid en leefbaarheid van de regio.

SAMENWERKING

Havenbedrijf Twente is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Lochem, Hof van Twente, Hengelo, Almelo en Enschede. Het belangrijkste doel is alle haventaken gerelateerde taken te bundelen en te professionaliseren, het vervoer over water te bevorderen en innovaties te stimuleren. Het Havenbedrijf Twente is daarmee een duidelijk aanspreekpunt voor de scheepvaart en het bedrijfsleven. Met één havenverordening, één havengeldverordening en een geautomatiseerde inning van havengelden is regelgeving van het havenbedrijf binnen de samenwerkende gemeenten inmiddels geüniformeerd.

 

MAINPORT VAN OOST-NEDERLAND

De havens aan de Twentekanalen vormen samen de mainport van Oost-Nederland. De status van de havens en hun ligging, op de belangrijke corridor in het Europese transportnetwerk van de Rotterdamse en Amsterdamse zeehavens naar de Baltische Staten (North Sea Baltic corridor), maken dat deze havens een belangrijke rol vervullen voor de overslag van goederen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan zowel het Bruto Nationaal Product als het Bruto Regionaal Product.


PORT OF LOGISTICS OVERIJSSEL

De drie havenbedrijven Port of Twente, Port of Zwolle en Port of Deventer hebben grote ambities en werken samen binnen het Overijsselse programma POLO: ‘Port of Logistics Overijssel. POLO is een ondernemers gedreven samenwerkingsverband dat wordt ondersteund door de provincie Overijssel. Samen met het bedrijfsleven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en belangenorganisaties zetten zij zich in voor de versterking van de logistieke positie van Overijssel in Nederland en in Europa. Samen werken zij aan een optimale bereikbaarheid, zetten Overijssel op de kaart als excellente logistieke vestigingsplaats, zorgen voor goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en zetten in op innovatieve en duurzame logistieke processen. Ze bundelen hun krachten en spelen snel in op ontwikkelingen voor een vitale logistiek in Overijssel.