Close menu

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Zowel het bestemmingsplan als het beeldkwaliteitsplan bieden ruime mogelijkheden op het XL Businesspark. Zowel qua toegestane milieucategorie als bebouwingspercentages en bouwhoogtes. Het geldende bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (XL Businesspark Tranche 3 of XL Businesspark Tranche 1 en 2).

De gemeente Almelo of de provicie Overijssel is t.a.v. bestemmingsplan en omgevingsvergunning bevoegd gezag. Ingeval van specifieke vragen (maatwerk) zal, zodra relevant, een omgevingsmanager van de gemeente Almelo betrokken worden.

Bent u op zoek naar het geldende bestemmingsplan of wilt u het beeldkwaliteitsplan raadplegen? Hieronder vindt u alle officiële documenten: