Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Zowel het bestemmingsplan als het beeldkwaliteitsplan bieden ruime mogelijkheden op het XL Businesspark. Zowel qua toegestane milieucategorie als bebouwingspercentages en bouwhoogtes. Het geldende bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (XL Businesspark Tranche 3 of XL Businesspark Tranche 1 en 2).

De gemeente Almelo of de provicie Overijssel is t.a.v. bestemmingsplan en omgevingsvergunning bevoegd gezag. Ingeval van specifieke vragen (maatwerk) zal, zodra relevant, een omgevingsmanager van de gemeente Almelo betrokken worden.

Bent u op zoek naar het geldende bestemmingsplan of wilt u het beeldkwaliteitsplan raadplegen? Hieronder vindt u alle officiële documenten:

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.