ondernemen Logistic Association

Logistic Association

Vereniging van en voor logistieke bedrijven

Van oorsprong is Port of Twente een vereniging van en voor logistieke bedrijven in Twente. Hoewel Port of Twente inmiddels een bredere inhoud heeft gekregen, blijft de Logistic Association een belangrijk onderdeel van Port of Twente. 

De Logistic Association van Port of Twente behartigt de belangen van haar leden uit logistiek Twente. Dat doet Port of Twente onder andere door aandacht te vragen voor knelpunten in infrastructuur en vestigingsvoorwaarden, door de samenwerking tussen logistieke bedrijven onderling en met de overheid en onderwijsinstellingen te versterken, door de instroom van medewerkers in de logistieke sector te bevorderen, door de vestiging van logistieke bedrijven in Twente te promoten en de groei van bestaande bedrijven te ondersteunen. 

Alle logistiek gerelateerde bedrijven in en buiten Twente kunnen lid worden van de Logistic Association van Port of Twente.

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.