Bestuur

Het Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Enschede, Hengelo, Borne, Almelo en de Provincie Overijssel en heeft als doel het XL Businesspark Twente (XL Businesspark) te ontwikkelen, exploiteren en beheren.

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:

Gemeente Borne
A. Lammers AB/DB
D. Vermorken AB    

Gemeente Almelo
A. Maathuis AB/DB  -  voorzitter  
J.M. van Rees AB    

Gemeente Enschede
J.B.  Diepemaat AB/DB
M. Teutelink AB

Gemeente Hengelo
G.G. Gerrits AB/DB
H. Steen AB

Provincie Overijssel
E. Hoogland AB/DB
E.G. Grijssen AB    


Gerben Kosters is secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur.

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.