Close menu

Kavelaanbod

XL Businesspark is verdeeld in tranches. Iedere tranche heeft zo zijn eigen kenmerken en criteria voor de bebouwing en inrichting. 

Het bestemmingsplan (tranches 1 en 2 en tranche 3) en het beeldkwaliteitsplan bieden ruime mogelijkheden op het XL Businesspark, zowel als het gaat om toegestane milieucategorie, als bebouwingspercentages en bouwhoogtes.

De gemeente Almelo is t.a.v. het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en omgevingsvergunning bevoegd gezag. In het geval van specifieke vragen (maatwerk) zal, indien nodig een omgevingsmanager van de gemeente Almelo betrokken worden.

 

 

GROOTSE MOGELIJKHEDEN

De mogelijkheden zijn divers: van kavels op een zichtlocatie voor grote ruimtevragers die wel van een architectonische uitdaging houden. Tot en met wat kleinere kavels met een landelijke uitstraling of kavels langs de kade voor bedrijven die goederen per schip vervoeren.

LANDLEASE

Kavels op het XL Businesspark worden uitgegeven in erfpacht (landlease); de grondwaarde wordt daarbij bepaald op basis van de kavelgrootte (m²), vermenigvuldigd met de geldende grondprijs per m². U hebt dan de keuze de grondwaarde bij het aangaan van een overeenkomst te voldoen of te kiezen voor een jaarlijks te betalen annuïteit. Deze wordt berekend op basis van de grondwaarde en een door het Dagelijks Bestuur van het RBT vast te stellen rentepercentage verhoogd met 1,5%. Het bedrijvenpark biedt u alle kansen om uw onderneming naar eigen wens te presenteren.

ZIJ GINGEN U VOOR

Diverse ondernemers gingen u al voor en hebben zich reeds op XL Businesspark gevestigd.


Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op.