Close menu

Aankondiging uitgifte grond in erfpacht ten behoeve van herontwikkeling Erve ’t Wolbert

05/10/2023 #XL Businesspark

Het Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) is eigenaar van het perceel grond met opstallen gelegen aan de Columbus te Almelo, kadastraal bekend gemeente Ambt-Almelo, sectie O, nummer 1615 gedeeltelijk, groot ongeveer 10.704 m². Het perceel is gelegen in tranche 2 op het XL Businesspark Twente, tegenover de toegangsweg naar het Businesspark en aansluitend aan natuurgebied “de Doorbraak” met fiets- en wandelroutes. Op het perceel bevindt zich een voormalige bedrijfswoning (Columbus 17) met bijgebouw en de cultuurhistorisch waardevolle voormalige bedrijfswoning ’t Wolbert (Columbus 18).

Het RBT wenst op het perceel grond de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een plan mogelijk te maken. Het bestemmingsplan staat op een deel van het perceel grond bijvoorbeeld een horecaonderneming, een museum met bijbehorende functies en/of expositie-, congres- en/of vergaderruimten toe. Deze functies kunnen in de bestaande opstallen en in een nieuw gebouw worden gerealiseerd.

Vanuit de aard van de onroerende zaak kiest het RBT ervoor om de grond en opstallen als één perceel grond in eeuwigdurende erfpacht uit te geven. Daartoe wenst het RBT een erfpachtovereenkomst met een marktpartij te sluiten.

Voor de uitgifte van de grond ten behoeve van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van Erve ’t Wolbert organiseert het RBT een selectieprocedure met als doel om één geschikte marktpartij te selecteren voor het sluiten van de erfpachtovereenkomst met het RBT. Deze selectieprocedure bestaat uit 2 fasen:

(i) de selectiefase waarin maximaal 5 (vijf) marktpartijen op basis van selectiecriteria worden geselecteerd voor de gunningsfase; en
(ii) de gunningsfase waarin vervolgens door het RBT wordt bepaald welke geselecteerde marktpartij de aanbieding met de beste prijs/kwaliteitverhouding heeft ingediend, met welke partij het RBT de erfpachtovereenkomst aangaat.

Door middel van deze aankondiging nodigt het RBT geïnteresseerde marktpartijen van harte uit om deel te nemen aan de hiervoor beschreven selectieprocedure.

Als u geïnteresseerd bent in de verwerving van het perceel grond, dan verzoeken wij u uiterlijk vrijdag 27 oktober 2023 per e-mail aan te melden via het e-mailadres j.geerdink@portoftwente.com onder vermelding van: naam marktpartij, gegevens postadres en e-mailadres voor het toesturen van de relevante documenten.

Na aanmelding ontvangt u van ons het selectiedocument inclusief alle bijlagen waarin is omschreven aan welke eisen, voorwaarden en criteria u en uw verzoek tot deelneming aan de selectieprocedure moeten voldoen en hoe de verzoeken tot deelneming inhoudelijk door het RBT worden beoordeeld om voor selectie voor de gunningsfase in aanmerking te komen.

We zien uw aanmelding graag tegemoet.

Gerelateerd nieuws

Grenzelo(o)s van start in Oktober 2021 26/07/2021

In oktober 2021 start het eerste traject van Grenzenlo(o)s, een initiatief van World Trade Center TwenteSaxion University of Applied SciencesRabobank Enschede-Haaksbergen en DNL business e.V. voor professional uit het bedrijfsleven die zich specifiek richt op de Duits-Nederlandse markt.

#Logistic Association
Koers Oost Uitzendbureau nieuw Lid Port of Twente 23/09/2019


Koers Oost Uitzendbureau is een regionale dienstverlener in Overijssel en Gelderland. De kerntaak van Koers Oost Uitzendbureau is het schakelen en bemiddelen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

#XL Businesspark #Logistic Association
De meest innovatieve ecommerce-speler van NL vestigt zich op het XL Park! 27/06/2019

Kees Smit Tuinmeubelen is de meest innovatieve ecommerce-speler (winnaar Ecommerce10) van Nederland. Dit werd aangekondigd tijdens de Emerce Ecommerce Live! in Amsterdam.

#XL Businesspark #Logistic Association
Djopzz nieuw lid Port of Twente 09/05/2019

Djopzz is de verbindende schakel op het gebied van uitzenden, payrolling, detachering en poolbeheer. Wij geloven in duurzame samenwerkingen. Samen sta je tenslotte sterk!

 

#XL Businesspark #Logistic Association