Close menu

Havenmonitor Port of Twente

De Twentse binnenhavens leveren een belangrijke bijdrage aan de verdere doorontwikkeling van het Twentse logistieke cluster en de regionale economie.

In de Havenmonitor Port of Twente vindt u gegevens over deze bijdrage, de economische positie en ontwikkeling van de acht binnenhavens en bijbehorende havengebieden.

Toelichting
Aanleiding, opzet en inhoud.

Bedrijvigheid
Bedrijvigheid
Gegevens aantal vestigingen

Oppervlakte en ruimte
Oppervlakte
Uitgegeven en nog beschikbaar

Werkgelegenheid
Werkgelegenheid
Aantal werknemers

Economische waarde
Economische waarde
Binnenhavens Twente

Dashboard Havenmonitor 2023
Dashboard Havenmonitor 2019

In 2022 zijn op de 8 havengebieden in totaal 1.904 vestigingen aanwezig. Dit is een stijging van 21% ten opzichte van 2013. Deze vestigingen zijn gezamenlijk goed voor 31.980 banen. (+10% t.o.v. 2013). Gerelateerd aan Twente totaal gaat het om 3 procent van het aantal vestigingen en 9 procent van het aantal banen in Twente (excl. Lochem). Qua oppervlak geldt dat begin 2022 1.009 hectare uitgegeven is op de verschillende bedrijventerreinen, behorende bij de acht havengebieden. Er is nog 75 hectare terstond beschikbaar voor uitgifte. 

Monitor Binnenvaart

In de Monitor Binnenvaart vindt u gegevens over het vervoer van en naar de Twentekanalen en het scheepvaartverkeer over de Twentekanalen.

Monitor Binnenvaart
Monitor Binnenvaart algemeen en jaaroverzicht: algemeen jaaroverzicht

Jaaroverzichten
Jaaroverzichten

Hoeveelheid overslag
Hoeveelheid overgeslagen goederen naar goederensoort

Containeroverslag
Aantal schepen

Aantal schepen
Aantal schepen per haven en goederensoort

Bezetting ligplaatsen
Bezetting ligplaatsen per haven

Gemiddelde wachttijd
Gemiddelde wachttijd sluizen per sluis

Emissies
Emissies CO2-besparing

 

OPERATIONELE BINNENVAART INZICHTEN

Wil je als gebruiker van de haven meer inzicht hebben in de transportmogelijkheden over water? Vergelijk dan kosteloos eens de transportmogelijkheden binnen Europa op het informatieplatform 4shipping, waaraan we gezamenlijk hebben bijgedragen met de Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

Footprint inzicht krijgen van je transport, zowel realtime als historisch wordt tevens inzichtelijk gemaakt. Nauwkeurig inzicht in je footprint is de eerste stap naar verduurzaming, lees er alles over op www.4shipping.com