Close menu

Economische waarde binnenhavens Twente

Economische waarde binnenhavens Twente (2021)

In 2021 heeft Erasmus UPT de Binnenhavenmonitor 2021 samengesteld. Deze landelijke monitor is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens uitgevoerd en opgesteld. De binnenhavenmonitor geeft inzicht in de toegevoegde waarde en werkgelegenheid van binnenhavens in Nederland. Bij de bepaling van de werkgelegenheid gaat het puur om de (directe) werkgelegenheid van bedrijven die deel uit maken van de haven. Het betreft dus een nauwere afbakening dan bij de werkgelegenheidsbepaling van de Twentse havengebieden (zie ook onderdeel Werkgelegenheid van de Havenmonitor Port of Twente).

In de onderstaande tabel zijn de binnenhavens van Hof van Twente en Lochem, uit privacyoverwegingen, door Erasmus UPT samengevoegd.

De totale economische toegevoegde waarde van de Twentse binnenhavens bedraagt in 2020 € 444 miljoen. De Hengelose binnenhaven levert met € 179 miljoen de grootste bijdrage (40% van het totaal).

  Almelo Hengelo Enschede Hof van Twente- Lochem Port of Twente
Werkgelegenheid 870 1.260 190 900 3.220
Gemiddelde toegevoegde waarde per werkzame persoon €88.506 €92.857 €131.579 €80.000 €98.235
Directe toegevoegde waarde (in mln euro) €77 €117 €25 €72 €291
Directe + indirecte toegevoegde waarde (in mln euro) €118 €179 €36 €111 €444

Bron: Erasmus UPT, Binnenhavenmonitor 2021, Economische betekenis van de binnenhavens in Nederland in 2020; i.o.v. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens