Close menu

Economische waarde binnenhavens Twente

Economische waarde binnenhavens Twente (2018)

In 2019 heeft Erasmus UPT de Binnenhavenmonitor 2019 samengesteld. Deze landelijke monitor is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens uitgevoerd en opgesteld. De binnenhavenmonitor geeft inzicht in de toegevoegde waarde en werkgelegenheid van binnenhavens in Nederland. Bij de bepaling van de werkgelegenheid gaat het puur om de (directe) werkgelegenheid van bedrijven die deel uit maken van de haven. Het betreft dus een nauwere afbakening dan bij de werkgelegenheidsbepaling van de Twentse havengebieden (zie ook onderdeel Werkgelegenheid van de Havenmonitor Port of Twente).

In de onderstaande tabel zijn de binnenhavens van Enschede en Lochem, uit privacyoverwegingen, samengevoegd.

De totale economische toegevoegde waarde van de Twentse binnenhavens bedraagt in 2018 € 522 miljoen. De Hengelose binnenhaven levert met € 173 miljoen hierin de grootste bijdrage (33% van het totaal).

  Almelo Hengelo Enschede-Lochem Hof van Twente Port of Twente
Werkgelegenheid 830 1.245 555 670 3.300
Gemiddelde toegevoegde waarde per werkzame persoon €92.771 €87.550 €122.523 €97.015 €96.667
Directe toegevoegde waarde (in mln euro) €77 €109 €68 €65 €319
Directe + indirecte toegevoegde waarde (in mln euro) €116 €173 €118 €115 €522

Bron: Erasmus UPT, Binnenhavenmonitor 2019, Economische betekenis van de binnenhavens in Nederland in 2018; i.o.v. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens