Close menu

Parkmanagement

XL Businesspark is een duurzaam bedrijventerrein, zowel op parkniveau als op het niveau van de afzonderlijke bedrijfspanden. Onderdeel van de duurzaamheidsambitie is de mogelijke aansluiting op een warmtenet (duurzame energiebron), inzet van zonnepanelen, koude- en warmte-opslagvoorzieningen in de bodem en de toepassing van energiebesparende maatregelen, waarmee op een economisch verantwoorde wijze een energie-efficiënte exploitatie van panden mogelijk is.

XL Businesspark biedt hoogwaardig parkmanagement. Door collectieve inkoop en slim onderhoud en beheer, bespaart u direct op facilitaire voorzieningen. Het onderhoud en beheer van de groenvoorzieningen, het oppervlaktewater en de wegen zijn onderdeel van het collectieve parkmanagement. Dat geldt ook voor het centrale bluswatersysteem, een breedband glasvezelnet en terreinbeveiliging.

Centraal bluswatersysteem. De Collectieve Bluswater Voorziening (CBV) levert het bluswater voor alle sprinklerinstallaties en brandhydranten op het totale bedrijventerrein.

Collectieve en effectieve beveiliging. Binnen het parkmanagement is de beveiliging van XL Businesspark collectief geregeld. Door de efficiënte inzet van middelen realiseren we een hoogwaardig beveiligingsniveau.

Eén toegangsweg voor gemotoriseerd verkeer. Deze hoofdontsluiting wordt continu bewaakt met camera’s, net als de rest van XL Businesspark.

Groene Delta. Naast het XL Businesspark is een natuurgebied van 12 hectare aangelegd. Dit gebied is opgedeeld in een deel dat voor de mensen die op XL Businesspark werken toegankelijk is en een natuurgebied waar alleen dieren mogen komen.

Arbeidspotentieel. In de regio is voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig en de arbeidsmoraal is hoog. Er wordt nauw samengewerkt met Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, ROC Twente en de diverse onderzoeksinstituten.