Close menu

WOO-verzoek

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is bedoeld om openbare (publieke) informatie toegankelijk te maken. Het uitgangspunt is namelijk dat overheidsinformatie altijd openbaar is. Behalve als de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is voor openbaarmaking.
 

Verzoek indienen

Een informatieverzoek kan schriftelijk of mondeling worden ingediend. Stuur uw
schriftelijke verzoek per e-mail naar: info@portoftwente.com of per post naar:
XL Businesspark, Postbus 67, 7600 AB Almelo.

Een telefonisch verzoek kan worden gedaan via het nummer 0546 – 85 18 88

Bij uw informatieverzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt krijgen.