Vacature: Havenmeester(s) gezocht!

17/02/2021 #Havenbedrijf #Logistic Association

Het Havenbedrijf Twente is op zoek naar twee havenmeesters. Iets voor jou?
Als Havenmeester ben je de gastheer/vrouw van de haven(s). Jij bent het aanspreekpunt van gebruikers van de haven(s) zoals schippers, aan het kanaal gevestigde bedrijven en hulpdiensten. 

Je bent verantwoordelijk voor een vlot en veilig gebruik van de havens en ziet toe op het scheepvaartverkeer in de havengebieden.
Meer weten? Kijk op: https://bit.ly/3aksuQm

Het Havenbedrijf Twente is een samenwerkingsverband van de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede, Hof van Twente en Lochem voor het gemeenschappelijk beheer en ontwikkeling van de havens aan de Twentekanalen. Onder dit samenwerkingsverband vallen de 8 havens van Enschede, Hengelo, Delden, Almelo, XL-Park Almelo, Goor, Markelo en Lochem. 

Met de samenwerking van de vijf gemeenten vergroten we de effectiviteit, efficiëntie en uniformering van het havenbeheer. Daarmee leveren we een bijdrage aan de economische groei voor de regio Twente/Achterhoek en stimuleren het vervoer over water om zo het wegennetwerk te ontzien. De afgelopen jaren is al een aantal stappen genomen, zoals de uniformering van verordeningen, invoering van een nieuw registratiesysteem, ontwikkelingen rondom Smart Port Twente en de voorbereidingen voor de aanpassingen van de havens gelijktijdig met de verruiming van de Twentekanalen door Rijkswaterstaat.

De volgende stap is het professionaliseren van de nautische functie en de dienstverlening naar gebruikers. Deze dienstverlening wordt gekoppeld aan centrale sturing en een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor calamiteiten in alle havens. Voor deze belangrijke rol zoeken we twee havenmeesters.

Meer weten? Kijk op: https://bit.ly/3aksuQm

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.