Close menu

Positieve trend in overslag van bulkgoederen zet door

27/09/2018

De positieve trend in de overslag van bulkgoederen zet door. De opgaande beweging in de conjunctuur is zichtbaar. Alle havens laten een positieve trend zien in de overslag van bulkgoederen. Met name de bouw gerelateerde grondstoffen, halffabricaten, veevoeders en brandstoffen laten een stijging zien.

De afhandeling van containers over water in Hengelo, uitgedrukt in TEU (twenty-foot equivalent unit), laat een lichte daling zien. Deze daling wordt met name veroorzaakt door de vertraging in de afhandeling van containers in Rotterdam. Gevolg van deze vertraging is dat meer vervoer over de weg heeft plaatsgevonden. Via de NVB (Nederlandse Vereniging van Binnenhavens) en in de contacten met Port of Rotterdam is dit onder de aandacht gebracht. 

Met de opening van de containerterminal XL-businesspark (september 2017) is inmiddels ook een -zij het beperkt- aantal containers via deze terminal overgeslagen. Verwachting is dat dit met de verdere ontwikkelingen van het XL-Businesspark zal toenemen.