Close menu

Smartport Twente - Mainport van Oost Nederland

03/12/2020 #Havenbedrijf #XL Businesspark #Logistic Association

Port of Twente verbindt vervoerders en bedrijven met de meest dynamische mainport van Oost-Nederland: de binnenhavens van Lochem, Hof van Twente, Hengelo, Almelo en Enschede. 

Goede bereikbaarheid over water, intensiever gebruik van de Twentekanalen en de havengebieden dragen bij aan de economische structuurversterking, werkgelegenheid en leefbaarheid van de Regio en biedt kansen om duurzaam en op (inter)nationaal niveau economische activiteiten te ontplooien en te versterken. 

Het havenbedrijf voert alle havenzaken uit en zet de komende jaren in op stimuleren van vervoer over water, energietransitie / circulaire economie en digitalisering in een Smart Port Twente.

Bekijk onze nieuwste film via YouTube