Nieuw lid in de spotlight: Werkplein Twente

24/11/2020 #Logistic Association

Werkplein Twente is lid geworden van de Logistic Association om de reeds bestaande samenwerking met Port of Twente te intensiveren en actief de samenwerking met bedrijven in de regio op te zoeken. Sebastian Piest sprak via MS Teams met Albert de Vries en Arnoud Berghuis.

Samen voor een werkende arbeidsmarkt

Albert de Vries, Projectleider bij Werkplein Twente, vertelt over de goede samenwerking met Port of Twente: “Gezamenlijk hebben we ons de afgelopen jaren ingezet om de vraag en aanbod in de logistiek in Twente te leren kennen. Mijn rol als projectleider is vooral om verbindingen te realiseren tussen ondernemers, onderwijs, overheid en brancheorganisaties met het doel om de samenwerking te stimuleren op het gebied van arbeidsmarktaangelegenheden. Mijn motto: Samen voor een werkende arbeidsmarkt. De Week van de Logistiek en het Twents Huis van de Logistiek zijn concrete voorbeelden waarmee we de kracht van samenwerking laten zien. Door lid te worden van Logistic Association kunnen we onze samenwerking intensiveren en direct in contact komen met bedrijven”.

Werkplein Twente

Arnoud Berghuis, eindverantwoordelijk voor de Werkplein Twente vestiging in Hengelo, een van de 3 vestigingen in Twente naast Almelo en Enschede, vertelt hoe de gemeenten Borne, Hof van Twente, Hengelo, Haaksbergen, UWV, ROC en SW bedrijf SWB samenwerken met betrekking tot werkgeversbenadering. “Werkplein Twente een samenwerking is tussen 14 gemeenten en UWV. Ieder MT lid heeft aandachtsgebieden, mijn aandachtsgebied is onder andere.logistiek en transport voor geheel Twente. Mijn motto is”iedereen is gelukkiger met werk. Wij hebben onze kennis en krachten gebundeld zodat er één aanspreekpunt is voor werkgevers. Voor uw organisatie hebben wij alle kennis in huis voor wat betreft het invullen van uw vacatures en personeelsvragen. Bedrijven profiteren op allerlei manieren van de samenwerking met Werkplein Twente. Dat kan van reguliere indiensttreding, functiecreatie / inclusieve arbeidsmarktorganisatie en het uitbesteden van werk tot intensievere vormen van samenwerking. Wij leveren werkgevers gemotiveerd personeel, zijn de expert op het gebied van de Participatiewet en zijn in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen de ideale partner.”

Blik op de toekomst

Om de ontwikkelingen in de regionale arbeidsmarkt goed te kunnen volgen is voeding vanuit ondernemers nodig vervolgt Albert. “Op korte termijn willen we in staat zijn om zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen bemiddelen. Hier werken we ook nauw samen met uitzenders. Op middellange termijn is nauwe samenwerking en afstemming met het onderwijs nodig om mismatch te voorkomen. Structurele dialoog en samenwerking is essentieel om gericht te kunnen om-, her- en bijscholen. Met het leer-werk loket en het Twents Fonds voor Vakmanschap hebben we een mooie start gemaakt. Met het oog op de toekomst is het belangrijk dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen en dat we beweging houden in de markt.”

Duurzame relaties

Arnoud vult aan: “Dit vraagt ook om samenwerking tussen logistieke partijen, elkaar regelmatig opzoeken en over je eigen schaduw stappen als het gaat om concurrentiegevoeligheid. We richten ons nu vooral op het invullen van individuele arbeidsplaatsen voor een bedrijf. In onze toekomstvisie willen we ook breder voor de sector én regio ontwikkelen. Werk-fit trajecten blijven we doen, zeker nu, om onze verantwoordelijkheid te pakken en de lange termijn niet te vergeten. Door onderdeel te zijn van het netwerk, kunnen we de vraag van ondernemers scherp te stellen en actief meebewegen met de veranderende situatie op de regionale arbeidsmarkt. Daarnaast is het belangrijk om vast te houden aan wat werkt, zoals de Week van de Logistiek, want daarmee laten we cohesie zien en kunnen we samen bouwen aan duurzame relaties en oplossingen.”

Verbinding maken

We verwelkomen Albert en Arnoud bij de Logistic Association en komende ledenactiviteiten.

Albert de Vries

Projectleider Werkplein

+31611081267

albert.devries-01@uwv.nl

Arnoud Berghuis

Manager Werkplein Twente locatie Gieterij

+31646020559

a.berghuis@swb.nl

Voor meer informatie

https://www.werkpleintwente.nl/

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.