Nieuw lid in de spotlight: HoDro GmbH

30/11/2020 #Logistic Association

Thomas Hoffmann is als enthousiaste netwerker ruim 20 jaar actief in de transport en logistiek in de grensstreek. Op basis van zijn ervaring in de internationale handel helpt hij nu bedrijven en teams als consultant en facilitator. Verbinding maken, mensen bij elkaar brengen en informatie delen zijn de belangrijkste drijfveren om lid te worden van de Logistic Association. Sebastian Piest sprak via MS Teams met Thomas Hoffmann om nader kennis te maken.

Ieder gesprek is belangrijk

Thomas vertelt enthousiast over de ontwikkeling van zijn loopbaan en de rol van netwerken. “Vanuit mijn tijd bij Drost (transport) Logistics heb ik veel mensen in Twente leren kennen, in het bijzonder in de chemische logistiek. Ik heb daarnaast veel in de break-bulk gewerkt en diverse bedrijven geholpen om activiteiten in Duitsland op te zetten. In de grensstreek ben ik aangesloten bij verschillende netwerken om te weten wat er speelt. Ieder gesprek is belangrijk. Niet ieder gesprek is business. Ik geniet ervan om mensen bij elkaar te brengen en samen problemen op te lossen. Ik volg me belangstelling de ontwikkelingen van Port of Twente en wil me hier graag bij aansluiten.”

Impuls geven aan teams

In 2017 richt Thomas samen met zijn (partner) vrouw HoDro GmbH op. Ieder vanuit passie en expertise, maar ook om gezamenlijk bedrijven en individuen te helpen. “Als consultant begeleid ik bedrijven bij automatisering- en optimalisatietrajecten en zie dat er een kentering is in het 20-30 jaar oude top-down denken. Ik zet me in om energie en zingeving in teams te krijgen. Dat is een belangrijke voorwaarde om veranderingen te realiseren. Als consultant help ik bedrijven en bied ik een impulstraining aan. Hierbij vervul ik gedurende 3-6-12 maanden de rol van mentor en ben iedere week 1,5 uur op locatie om thema’s en kennis naar de mensen te brengen. Ik ondersteun een aantal expeditiebedrijven op het gebied van sales management en het opzetten van nieuwe teams.”

Ontspanning als impuls

“Mijn (partner) vrouw is actief op het gebied van yoga, burn-out preventieve en ontspanningstrainingen. Zij verzorgt in toenemende mate ook een ontspannend onderdeel voor mijn trainingen. In de dagelijkse operatie staan we 24/7 aan. We lijken steeds minder te weten wat echte ontspanning en loslaten is. Voor of na een intensieve verdieping na 6 uur business training, is het heel mooi voor teams om even alles los te laten. Dit geeft tevens een impuls aan verandering. Onze levensvisie is om op (Twentse) boerderij een academie in het groen te realiseren.”

Reiss motivation profile training

Het ontwikkelen van teams is sterk gerelateerd aan de mensen die onderdeel zijn van het team. Ik heb daarom een opleiding tot Reiss Motivation Profile Master gedaan en ben ik de BeNeLux geaccrediteerd. Met een psychologische test help ik mensen met 1-1 begeleiding en coaching inzicht te krijgen in basismotieven. Voor team ontwikkeling help ik mee om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Zelfinzicht helpt om jezelf een impuls te geven en patronen te doorbreken.”

Kennis delen en talent ontwikkelen

Sinds 2 jaar is Thomas verbonden aan de Hogeschool in Bremen. Hier verzorgt hij onderwijs met betrekking tot Chemical logistics & warehousing en behandeld hij onderwerp zoals ADR, cool chain en break-bulk. “Ik vind het belangrijk dat jonge mensen zich ook persoonlijk ontwikkelen. Studenten krijgen veel theorie aangeboden en doen weinig op het gebied van zelfkennis. Ik help studenten met reflectie over persoonlijkheid, motivatie en interesse. We brengen de vragen Wie ben ik? Wat wil/kan ik? in relatie met vragen over leren en ontwikkelen: Hoe leid ik mezelf op? Hoe kan ik daarmee een team ontwikkelen? Daarnaast vind ik de verbinding met de praktijk en de regio belangrijk. Zo heb ik een praktische excursie in Rotterdam met studenten georganiseerd. Het lijkt mij heel leuk om dit ook in de grensstreek te doen, er zijn veel parels verstopt in de Euregio.”

Verbinding maken

We verwelkomen Thomas bij de Logistic Association en komende ledenactiviteiten.

Thomas Hoffmann

Eigenaar HoDro GmbH

Tel.: +49 (0) 2562 18793-70

Mob.: +49 (0) 151 17402036

th@hodro.de

www.impulswecker.de

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.