Netwerken vanaf het Twentekanaal

30/10/2018 #Havenbedrijf #Logistic Association

Woensdag 30 oktober vond een netwerkbijeenkomst plaats georganiseerd door het gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente. Raadsleden van de 5 deelnemende gemeenten, vertegenwoordigers van de provincies Gelderland en Overijssel en bedrijven in het havengebied kwamen bijeen om kennis te nemen van recente ontwikkelingen rondom de Twentekanalen en uitdagingen waar we de komende jaren voor staan. Ruim 50 belangstellenden gaven acte de présence.

Vanaf een schip aan de openbare kade van Lochem werden de gasten welkom geheten door Eric-Jan de Haan, wethouder Economische Zaken van de gemeente Lochem en bestuurslid van het gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente. De deelnemers werden rondgeleid door de imposante Twentsche Kabel Fabriek (TKF), gevolgd door een presentatie over de activiteiten van TKF en het nut van betrouwbare verbindingen.

Terwijl het schip richting Sluis Eefde voer, lichtte Gerry Waanders, manager/kwartiermaker van het gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente, de ontwikkelingen op het gebied van samenwerking, verbeteren bereikbaarheid en digitalisering toe. Hij schetste een aantal uitdagingen voor de komende jaren waarvan gezamenlijk werk van gemaakt moet worden: “Voor deze regio is het enorm belangrijk dat overheden en het lokale bedrijfsleven ervaringen kunnen uitwisselen. We zijn gebaat bij een sterke economische structuur en groei van de werkgelegenheid in Twente en de Achterhoek, maar uiteraard ook aan het doorontwikkelen van goede en veilige verbindingen over water. We zijn als Havenbedrijf Twente erg blij met de grote belangstelling hiervoor.”

Het belang van de Twentekanalen voor de economie en mobiliteit van Oost-Nederland werd sterk benadrukt in een interview met Bert Boerman, gedeputeerde Mobiliteit, Water en Sociaal bij de provincie Overijssel. Ernst Rijsdijk, Omgevingsmanager Rijkswaterstaat sloot de presentaties af met een helder betoog over het bouwproces van de tweede sluiskolk bij Eefde.

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.