Gezocht: bestuurslid Logistic Association

15/09/2020 #Logistic Association

Ben jij graag de verbindende schakel en is je drive om het beste uit mensen en teams te halen? Wil je actief bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van de Logistieke Hotspot Twente? Dan biedt deze functie jou nu een unieke kans! 

De Logistic Assocation van Port of Twente is op zoek naar nieuwe bestuursleden om de verdere groei en ontwikkeling van de Logistieke Hotspot Twente te helpen ondersteunen. De Logistic Association heeft zich sinds de oprichting ontwikkeld tot een divers en actief regionaal logistiek ecosysteem met ruim 80 leden. Op basis van het business plan heeft Port of Twente in nauwe samenwerking met publieke en private samenwerkingspartners de Logistieke Hotspot Twente op de kaart gezet.

Quote André Pluimers: “Doordat de logistieke sector in Twente zich heeft gebundeld in Port of Twente hebben we enorm veel bereikt. In het begin lag de nadruk op promotie en acquisitie en de nieuwe bedrijven die intussen naar Twente zijn gehaald spreken voor zich. Daarna kwam de nadruk te liggen op de arbeidsmarkt en het waarborgen van voldoende instroom in de logistiek. Ook daar hebben we mooie resultaten geboekt. En nu wordt het creëren van een goede voedingsbodem voor innovaties het speerpunt. Ondertussen zijn de acties voor verbetering van infrastructuur zoals de A1, N35 en het Twentekanaal een doorlopende rode draad voor Port of Twente. Op al deze onderwerpen heeft de eensgezinde en gezamenlijke opstelling van alle spelers in de sector enorm geholpen om samen met de overheid en de onderwijsinstellingen deze resultaten te bereiken.”

Er ligt een prachtige uitgangspositie en rol weggelegd voor het bestuur om samen met de leden van de Logistic Association de Logistieke Hotspot Twente verder te ontwikkelen.

Functieprofiel bestuurslid

Het bestuur geeft sturing aan de activiteiten van de vereniging en is opdrachtgever voor diverse adviseurs en projecten. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken en onderhoudt contacten met de samenwerkingspartners en de leden. Het bestuur werkt onbezoldigd. Een bestuursfunctie is op vrijwillige basis voor enkele uren per week. Eventuele onkosten worden wel vergoed.

Verantwoordelijkheden:

 • Sturing geven aan de activiteiten van de vereniging
 • Opdrachtgever voor diverse adviseurs en projecten
 • Toezicht op de dagelijkse en financiële gang van zaken binnen de Logistic Association
 • Vertegenwoordigen van ledenbelangen en verantwoorden richting stakeholders

Taken:

 • Contact onderhouden met samenwerkingspartners en leden
 • Gezamenlijk concretiseren van het business plan in jaarplannen en activiteiten
 • Actief vertegenwoordigen van ledenbelangen
 • Fungeren van gastheer/vrouw bij ledenactiviteiten
 • Zorgdragen voor verslaglegging en verantwoording
 • Ontwikkelen van de toekomstvisie en meerjarenbeleid
 • Initiëren van lobby activiteiten om de continuïteit en financiering te borgen

Competenties:

 • Affiniteit met logistiek, MKB, openbaar bestuur en/of lobbytrajecten
 • Visie op logistiek en innovatie
 • Leiderschap
 • Samenwerking
 • Integriteit

Met wie ga je samenwerken?

Bestuursleden hebben een duidelijke affiniteit met de regio en zijn werkzaam in of voor de logistieke sector. Het bestuur wordt ondersteund door een office manager en medewerkers. Voor de organisatie van ledenactiviteiten wordt het bestuur ondersteund door de verenigingsmanager. Zie onze website voor een overzicht van het bestuur en leden. Het bestuur verdeelt onderling de taken.

Ben jij of ken jij het nieuwe bestuurslid van de Logistic Association?

Laat het ons weten en stuur je motivatie en CV voor 14 oktober 2020 naar info@portoftwente.com.

Na de sluitingsdatum zullen kennismakingsgesprekken van 30-45 minuten plaatsvinden met kandidaat-bestuursleden. Voor het matchen van visie en ambitie vragen we je een pitch van max. 5 minuten voor te bereiden 1) Visie op de toekomst van de logistieke sector, 2) Positionering van de Logistieke Hotspot Twente en 3) Jouw rol en unieke bijdrage als bestuurslid van de Logistic Association.

Het huidige bestuur streeft ernaar om begin november tot een match te komen en tijdens de ALV op 16-11-2020 een nieuw bestuur voor te dragen.

Vragen of opmerkingen n.a.v. deze vacature kun je sturen naar info@portoftwente.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd.

Port of Twente

Port of Twente is het logistieke cluster van Twente. Bedrijven, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken samen om de logistieke kracht van Twente nog verder te verbeteren. Port of Twente bundelt alle kracht van logistiek Twente om de sector te versterken, te verduurzamen en de Twentse economie te ondersteunen. Port of Twente is belangenvereniging, havenbeheerder, grondbedrijf en vestigingsloket in één. Bezoek voor meer informatie onze website https://www.portoftwente.com/

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.