Close menu

Samenwerkingovereenkomst Gezamenlijk Beheer Twentekanalen

07/07/2020 #Havenbedrijf

Op donderdag 2 juli j.l. is de hernieuwde Samenwerkingsovereenkomst Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen ondertekend door de bestuurders van de gemeenten Almelo (A. Maathuis), Enschede (J. Diepemaat ), Hengelo (M. ten Heuw), Hof van Twente (H. Scholten) en Lochem (E.J. de Haan).

Reeds in 2015 hebben de eerder genoemde 5 gemeenten een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten waarmee zij beoogden een gezamenlijke koers uit te zetten met betrekking tot een effectiever en efficiënter beheer en ontwikkeling van hun havengebieden, het stimuleren van vervoer over water en uniformeren van regelgeving.

Vorig jaar is deze SOK en wijze waarop de samenwerking is georganiseerd, geëvalueerd. Belangrijkste conclusie was dat er sprake is van een constructieve samenwerking en deze samenwerking ook wordt gewaardeerd. Op onderdelen is de SOK gemoderniseerd en meer in lijn gebracht met de ambities uit de gezamenlijke “Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030” en realisatie van het bedrijfsplan. Met de samenwerking wordt beoogd om een belangrijke bijdrage te leveren in de (ruimtelijk-)economische ontwikkelingen rond de Twentekanalen door het stimuleren van meer vervoer over water, ontwikkeling van havengebieden en bijdragen aan de circulaire economie en energietransitie.

Met de ondertekening van de nieuwe SOK op 2 juli j.l. is ook het streven naar één integraal (administratief) havengebied, professionalisering en gezamenlijke inzet van de havenmeesters in alle havengebieden een stap dichterbij gekomen. Deze ontwikkeling maakt een efficiënte en uniforme dienstverlening naar de gebruikers van de Twentekanalen annex havens mogelijk.

Wethouder gemeente Hengelo, Mariska ten Heuw: “Vervoer over water ontlast niet alleen de wegen maar is ook duurzamer. Van oudsher vormt de binnenvaart dè modaliteit voor bulk- en stukgoederen, zoals zand en grind, voedingsmiddelen, hout, staalrollen, grote industriële apparaten en circulaire stromen, zoals metaalschroot. De laatste jaren heeft containervaart een vlucht genomen en is er sprake van schaalvergroting. Om de concurrentiepositie te versterken en modal shift (vervoer van weg naar water) te stimuleren, zetten we in op verbetering van de bereikbaarheid van Port of Twente, een uniforme dienstverlening en bereikbaarheid bij laag water. Om die reden worden de Twentekanalen verruimd tot vaarwegklasse Va en investeren we in de aanpassingen van de haveninfrastructuur en ontwikkeling van Smart Port Twente”.

De Twentse binnenhavens leveren een belangrijke bijdrage aan de verdere doorontwikkeling van het Twentse logistieke cluster en de regionale economie. Zij vormen samen één van de grootste binnenhavens van Nederland.

Samenwerkingovereenkomst Gezamenlijk Beheer Twentekanalen

Gerelateerd nieuws

Grenzelo(o)s van start in Oktober 2021 26/07/2021

In oktober 2021 start het eerste traject van Grenzenlo(o)s, een initiatief van World Trade Center TwenteSaxion University of Applied SciencesRabobank Enschede-Haaksbergen en DNL business e.V. voor professional uit het bedrijfsleven die zich specifiek richt op de Duits-Nederlandse markt.

#Logistic Association
Koers Oost Uitzendbureau nieuw Lid Port of Twente 23/09/2019


Koers Oost Uitzendbureau is een regionale dienstverlener in Overijssel en Gelderland. De kerntaak van Koers Oost Uitzendbureau is het schakelen en bemiddelen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

#XL Businesspark #Logistic Association
De meest innovatieve ecommerce-speler van NL vestigt zich op het XL Park! 27/06/2019

Kees Smit Tuinmeubelen is de meest innovatieve ecommerce-speler (winnaar Ecommerce10) van Nederland. Dit werd aangekondigd tijdens de Emerce Ecommerce Live! in Amsterdam.

#XL Businesspark #Logistic Association
Djopzz nieuw lid Port of Twente 09/05/2019

Djopzz is de verbindende schakel op het gebied van uitzenden, payrolling, detachering en poolbeheer. Wij geloven in duurzame samenwerkingen. Samen sta je tenslotte sterk!

 

#XL Businesspark #Logistic Association