Port of Twente op plek 6 van logistieke hotspots!

24/04/2020 #XL Businesspark #Havenbedrijf #Logistic Association

Deze week werd de jaarlijkse rangschikking van logistieke hotspots in Nederland bekend gemaakt. Twente zet daarbij de trend van de afgelopen jaren door en eindigt op de zesde plek. Voor het vijfde jaar op rij stijgt Twente één of twee plekken; in 2020 van plek 8 naar plek 6. Resultaat van een goede samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid.

Naast Flevoland (plek 3) is Twente daarmee de tweede serieuze logistieke hotspot boven de rivieren geworden, na regio’s als Tilburg-Waalwijk (1), West-Brabant (2), Venlo (4) en de A12-corridor (5).

Jaarlijks worden logistieke regio’s door ruim 30 experts gerangschikt op zaken als bereikbaarheid, ruimte, arbeidsmarkt en ondersteuning door de overheid. Vooral op arbeidsmarkt scoort Twente erg goed dankzij de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en arbeidsvoorziening in het Twents Huis van de Logistiek. Verder scoort Twente hoog in de beschikbaarheid van terreinen en gebouwen en op de ondersteuning die de regionale overheid geeft aan vestigingskandidaten in de logistiek. Met name op het gebied van bereikbaarheid scoort Twente minder hoog dan andere regio’s.

Port of Twente heeft bij haar oprichting in 2012 de ambitie uitgesproken om in 2020 tot de top-3 van Nederland te horen en die ambitie is dus niet gerealiseerd. Toch is Port of Twente blij met de voortdurende stijging op de ranglijst, die bewijst dat een top-3 notering realistisch is en steeds verder binnen bereik komt. Met de verbreding van de A1, de verruiming van de Twentekanalen en de deze maand geopende tweede sluiskolk in Eefde wordt er hard gewerkt aan verbetering van de bereikbaarheid van Twente, waardoor de score op de andere criteria de komende jaren verder zal verbeteren.

De toenemende weerstand tegen te grote concentraties logistieke bedrijvigheid in andere delen van Nederland kan Twente daarbij verder in de kaart spelen. Omdat Twente nog mogelijkheden heeft om nieuwe banen door eigen inwoners te laten invullen en omdat Twente de logistieke bedrijvigheid concentreert op terreinen met goede ontsluiting over water is het draagvlak voor verdere ontwikkeling van de logistiek duidelijk aanwezig.

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.