Boris Meinders en Rob Mulder nieuwe directieleden KroeseWevers

13/01/2020 #Logistic Association

KroeseWevers Accountants en Belastingadviseurs heeft Boris Meinders en Rob Mulder per 1 januari benoemd tot lid van de directie. 

Beide mannen treden daarnaast tevens toe als aandeelhouder. Boris is samen met Frans van der Loo verantwoordelijk voor de aansturing van de fiscale afdeling van kantoor Enschede. Rob zal samen met Gé Satink de aansturing van de accountancy-afdeling van Salland voor zijn rekening nemen. Met de toetreding van Boris Meinders en Rob Mulder wordt het directieteam versterkt om verdere invulling te geven aan de groeiambities van KroeseWevers. De directie van KroeseWevers telt nu in totaal 18 aandeelhouders/directieleden.

Boris Meinders
Boris Meinders is sinds 2007 werkzaam bij KroeseWevers en is, voornamelijk, gespecialiseerd in estate-planning en de advisering van DGA’s. Boris Meinders adviseert (vermogende) particulieren, families en ondernemers inzake vermogensplanning en erfrecht. Ook is hij bestuurslid van de Stichting Executele en Bewind KroeseWevers, de stichting die zich richt op het uitvoeren van executeurswerkzaamheden (het afwikkelen van nalatenschappen).

Rob Mulder
Rob Mulder heeft ruim 20 jaar ervaring in de accountancy. Hij werkte in het verleden onder andere bij een Big4-kantoor en een regionaal kantoor. Rob maakte vervolgens per 2018 de overstap naar KroeseWevers. De afgelopen twee jaar heeft hij als accountant en senior manager leiding gegeven aan de afdeling Accountancy van de vestiging van KroeseWevers in Deventer. 

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.