Nieuwe borden Twentekanalen

10/10/2019 #XL Businesspark #Havenbedrijf #Logistic Association

Deze week zijn er 10 informatie borden geplaatst aan het Twentekanaal.

De informatieborden zijn geplaatst aan beide zijden van het kanaal Zutphen-Enschede en het Zijkanaal naar Almelo van de Twentekanalen, in de gemeentes Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Lochem en Almelo. Gebruikers van de Twentekanalen worden al vanaf de sluis bij Eefde welkom geheten!

Havenbedrijf Twente is een samenwerkingsverband van vijf gemeenten (Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem). Het doel van het samenwerkingsverband is gericht op het bundelen en professionaliseren van alle havengerelateerde taken, het vervoer over water te bevorderen en innovatie te stimuleren. Het havenbedrijf is daarmee ook aanspreekpunt voor de scheepvaart en het bedrijfsleven. Met éénsluidende havenverordeningen, inningsverordeningen, haventarieven en een geautomatiseerd systeem voor de inning van havengelden is de regelgeving binnen de samenwerkende gemeenten geüniformeerd.

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.