Close menu

Groen licht voor nieuw bestemmingsplan

12/12/2018 #XL Businesspark

De Raad van State heeft op 12 december 2018 het nieuwe bestemmingsplan voor bedrijventerrein XL Businesspark met een kleine aanpassing van de regels goedgekeurd. De Raad verwierp de bezwaren van omwonenden uit Bornerbroek.

Omwonenden klaagden bij de Raad onder meer over de toegestane bouwhoogte van bedrijfsgebouwen en onvoldoende zekerheid over een groene inpassing van het bedrijventerrein. Het gemeentebestuur van Almelo kwam met een nieuw plan voor het regionale bedrijventerrein, omdat het voorgaande plan teveel beperkingen had. Daardoor was er onvoldoende belangstelling van bedrijven voor een plek op het terrein langs de A35. De gemeente richt zich met het nieuwe plan vooral op het lokken van logistieke bedrijven. De provincie heeft het bedrijventerrein aangewezen als toplocatie voor zulke bedrijven. Maar die hebben behoefte aan hoge opslagplaatsen en dus werd de bouwhoogte in het nieuwe bestemmingsplan aangepast. Op sommige delen van het terrein mag tot 30 meter hoog worden gebouwd.


GROENE BUFFER

Dat is tegen het zere been van omwonenden. Een groene buffer tussen hun woningen en het bedrijventerrein is volgens de omwonenden ook niet hard geregeld in het bestemmingsplan. Maar de Raad van State oordeelt dat er wel voldoende garantie is dat die groene buffer er komt.

De bouwhoogte is volgens de Raad ook geen probleem, want de hoogste bebouwing op het terrein komt niet aan de kant van de woningen van de omwonenden. Verder heeft de gemeente voldoende afstand aangehouden tussen de woningen en de bedrijven. Daardoor wordt volgens de Raad het woonklimaat niet ernstig aangetast.

Bron: RTV Oost