Close menu

Erve Peeze en Groene Delta in Bornerbroek geopend

09/09/2019 #XL Businesspark

Met de officiële opening van Erve Peeze en natuurgebied de Groene Delta werd vrijdagmiddag een nieuwe mijlpaal bereikt in het buitengebied van Bornerbroek. 


Erve Peeze is een oude boerderij die dankzij een bijzondere samenwerking van Landschap Overijssel, Provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen, Gemeente Almelo en Dorpsbelangen Bornerbroek voor sloop is behoed en in ere is hersteld. Het is de bedoeling dat vanuit het opgeknapte gebouw het onderhoud en de recreatieve invulling van natuurgebied De Doorbraak wordt verzorgd. Er is een materiaalruime voor de vrijwilligers die het gebied onderhouden en in het achterhuis van Erve Peeze is een ontmoetingsruimte ingericht.

Imkers
Ook de imkers van het Iemenschoer hebben domicilie gevonden in Erve Peeze. De slingerruimte is er al, de bijenstal wordt nog gebouwd. Gelijktijdig met de opening van Erve Peeze werd de Groene Delta geopend. Dat is een natuurgebied van 12 hectare tussen het Businesspark XL en het gebied De Doorbraak. De ecologische zone is een buffer tussen de bedrijven en het natuurgebied.

Alle betrokken organisaties waren vrijdagmiddag vertegenwoordigd bij de opening. Jan Bartels sprak namens Dorpsbelangen Bornerbroek, watergraaf Stefan Kuks en directeur Jacob van Olst waren present, aanstichter en initiatiefnemer Hennie Kuiphuis nam het woord en bestuurslid Michel Kotteman was namens het Businesspark naar Erve Peeze gekomen. Ook het Almelose college van B en W was ruim afgevaardigd.

Vredessteen
Als openingshandeling werd een vredessteen onthuld. Als symbool voor de samenwerking die is ontstaan nadat de strijd van de Bornerbroekers tegen het bedrijvenpark was verloren.