Groene Delta: nieuwe natuur als buffer

13/11/2018 #XL Businesspark

Natuurgebied Groene Delta bij XL Businesspark heeft meerdere functies. De Groene Delta wordt aangelegd ter compensatie van de nieuwe gebouwen, maar heeft tevens een functie voor waterberging. 

NATUURLIJKE BUFFER

Het nieuwe groen meet zo’n twaalf hectare en vormt een natuurlijke buffer tussen het bedrijventerrein en Bornerbroek. Het terrein komt parallel aan de Doorbraak, de natuurlijke waterberging tussen Almelo en Bornerbroek. 

GECOMPENSEERD

„Ze hebben heel ruim gecompenseerd”, zegt Staudt in de Tubantia, wijzend op het gebied. De Groene Delta is nu nog vooral het domein van zwaar materieel. Graafmachines zijn nog volop bezig met de inrichting. De aanleg van een grondwal, die straks een fysieke scheiding moet vormen tussen Bornerbroek en de bedrijfspanden van XL, moet nog beginnen. Het is de bedoeling dat het groffe grondwerk voor de jaarwisseling is afgerond. 

VLEERMUISBUNKER

De Groene Delta wordt globaal opgedeeld in een gebied dat voor publiek toegankelijk is en een deel waar alleen de dieren mogen komen. Midden in dit ‘besloten’ gebied komt een vleermuisbunker, waarvan de aanleg al begonnen is. Omdat boerderijen en schuren zijn gesloopt en ‘lijnelementen’ in het landschap zijn verdwenen, is het voor de vleermuizen moeilijker geworden om hier een slaapplek te vinden. „Vleermuizen verplaatsen zich via de landschapselementen die er vroeger waren”, zegt Staudt.

BOMENRIJEN

Ook bomenrijen die in het verleden in dit gebied stonden werden door vleermuizen gebruikt voor de oriëntatie. Een aantal grote betonnen duikerelementen staat nu tegen elkaar, midden in het deel van de Groene Delta dat straks voor mensen verboden terrein is. Dit is de vleermuisbunker in wording.  In de betonnen delen worden nog muurtjes aangebracht met grof metselwerk, want dat vinden vleermuizen prettig. Ook worden holtes gemaakt waar de vliegende zoogdieren in kunnen kruipen. De elementen worden ingebed in zand, zodat een kunstmatige heuvel ontstaat.

POORT

Op XL zelf wordt nog volop gebouwd aan het nieuwe pand van Heylen. Een hek scheidt de nieuwe bedrijvigheid van de natuur. Maar er komt straks een poort in. Zodat mensen die op het bedrijventerrein werken in de middagpauze even een frisse neus kunnen halen in de delta. Er komt ook een wandelpad. Vlak bij het megapand van Heylen, aan de andere kant van het hek, zijn de retentievijvers al klaar. Hier komt het regenwater van een deel van de panden van XL in terecht. Het water bezinkt eerst en wordt daarna afgevoerd via een apart afvoersysteem, los van de Doorbraak.

ZICHT

Bijzonder wordt ook de grondwal, die globaal van sloperij Kleine Staarman naar de Wolbes Landen loopt. „De wal heeft als doel het zicht vanaf Bornerbroek op de bedrijven te ontnemen”, zegt Staudt. Maar het vormt tevens een ecologische zone. Er is goed nagedacht over de beplanting van de wal.  „Geen taxus, laurier of rododendron. Die zijn wel groen, maar geen enkele vogel of beest heeft er dan iets aan.” Op de wal komt ‘doornachtig struweel’, zoals meidoorn, sleedoorn, elzen, hazelaar en kardinaalsmuts. Goed voor dier en mens, want er staat bijna altijd wel een plant in bloei. De grondwal zelf wordt drieëneenhalve meter hoog. Maar als de beplanting over een paar jaar goed wortel heeft geschoten, kan deze natuurlijke buffer zo acht meter hoog worden.

RUNDERSOORT

De nieuwe natuur wordt in de toekomst begraasd door een oud en vriendelijk rundersoort. Landschap Overijssel heeft goede ervaringen met de runderen van Paul ten Velde. De Brandrode runderen van de Almeloër zijn de nieuwe permanente bewoners van de Groene Delta. Het is een oud ras, „kleiner en steviger dan de huidige runderen”, weet de beheerder van Landschap Overijssel. „Er komen er strak drie of vier. Maar er kan hier straks ook een pony tussen lopen, hoor...”

Het duurt nog even voordat de Groene Delta klaar is. En hoewel de machines er nog rijden, hebben dieren de delta al ontdekt. Smient, taling, ijsvogel en ooievaar zijn al gesignaleerd. „Zelfs de lepelaar is hier al gezien. Dat is toch een mooie waarneming”, zegt Staudt, die de Groene Delta omschrijft als ‘een kwaliteitsimpuls’ voor de Doorbraak.

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.