Close menu

WELVAART IN NEDERLAND ONDENKBAAR ZONDER GOEDERENVERVOER

25/06/2019 #Havenbedrijf

LOGISTIEKE ALLIANTIE PERSBERICHT

De Logistieke Alliantie, een nieuw bondgenootschap van 19 verschillende bedrijfsleven partijen en infrastructuurbeheerders*, wil met een ambitieus programma transport- en opslag van goederen in Nederland nog competitiever, veiliger en duurzamer maken. 

 

Visie 2040 voor de minister 
Om dit doel kracht bij te zetten, overhandigden zij vandaag aan minister Cora van Nieuwenhuizen hun ‘Visie op handel en logistiek in 2040’ . Volgens de Logistieke Alliantie is het eigenlijk een aanbod aan Nederland. De visie op 2040 van de Alliantie is dat de aanvoer, afvoer en levering van goederen ‘state of the art’ groen, veilig, menswaardig en betaalbaar plaats vindt. “Met concrete acties in ons logistieke systeem willen we de komende jaren samen met de overheid een nog mooier en veiliger Nederland dichterbij brengen”, aldus de voorzitter van de Logistieke Alliantie, Steven Lak. 

Goederenvervoer is overal
“Welvaart in Nederland is ondenkbaar zonder goed goederenvervoer. We staan er als burgers echter te weinig bij stil en dat is niet goed”, zegt Lak. ”De aan- en afvoer van goederen is overal om ons heen en komt ook nog eens steeds dichterbij huis. We bestellen graag vanuit huis kleding, apparatuur, tuinspullen en voedingswaren en willen die graag op tijd en heel geleverd krijgen”. Daarbij constateren de 19 partners ook de groeiende politieke noodzaak door de logistieke keten heen om leveringen met emissiearme en stillere schepen, vliegtuigen, treinen en vrachtauto’s plaats te laten vinden en op een veilige en menswaardige manier. Dat gaat allemaal nog niet vanzelf. 

Keihard werken aan schoner en stiller vervoer
Lak: “De veranderende wereld vraagt om een plan. Met deze visie geeft het hele bedrijfsleven aan hoe wij het logistieke systeem willen inrichten om Nederland ook na 2040 duurzaam welvarend te houden. We gaan komende jaren keihard aan de slag met schoner en stiller transporteren van goederen. We gaan het vervoer en de opslag van producten nog veiliger maken. En niet in de laatste plaats willen we ook het werken in logistieke functies echt uitdagend houden. Zo bezien is het eigenlijk een aanbod aan Nederland”.

Samen met topsector Logistiek 
De Logistieke Alliantie werkt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de topsector Logistiek aan een samenhangende goederenvervoeraanpak. Die bestaat uit een goederenvervoeragenda, een topsector logistiek agenda en projecten die het bedrijfsleven zelf oppakt. Met het ‘kopstuk topsector Logistiek’, dat ook vandaag door trekker Aad Veenman aan de minister werd aangeboden, onderschrijven het ministerie van IenW, de topsector en de Logistieke Alliantie hun gezamenlijke aanpak van het logistieke systeem voor de komende jaren.      


De logistieke alliantie bestaat uit: 
evofenedex                               Vereniging van Waterbouwers
TLN                                               Bouwend Nederland
MKB                                              Nederland CBRB
VNO-NCW                                   BLN-Schuttevaer
Havenbedrijf Rotterdam      VRC
Havenbedrijf Amsterdam    KVNR
ProRail                                        ACN (of Air Cargo Netherlands)
KNV                                              KLM Cargo
NVB                                              Deltalinqs
ORAM

Gerelateerd nieuws

Grenzelo(o)s van start in Oktober 2021 26/07/2021

In oktober 2021 start het eerste traject van Grenzenlo(o)s, een initiatief van World Trade Center TwenteSaxion University of Applied SciencesRabobank Enschede-Haaksbergen en DNL business e.V. voor professional uit het bedrijfsleven die zich specifiek richt op de Duits-Nederlandse markt.

#Logistic Association
Koers Oost Uitzendbureau nieuw Lid Port of Twente 23/09/2019


Koers Oost Uitzendbureau is een regionale dienstverlener in Overijssel en Gelderland. De kerntaak van Koers Oost Uitzendbureau is het schakelen en bemiddelen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

#XL Businesspark #Logistic Association
De meest innovatieve ecommerce-speler van NL vestigt zich op het XL Park! 27/06/2019

Kees Smit Tuinmeubelen is de meest innovatieve ecommerce-speler (winnaar Ecommerce10) van Nederland. Dit werd aangekondigd tijdens de Emerce Ecommerce Live! in Amsterdam.

#XL Businesspark #Logistic Association
Djopzz nieuw lid Port of Twente 09/05/2019

Djopzz is de verbindende schakel op het gebied van uitzenden, payrolling, detachering en poolbeheer. Wij geloven in duurzame samenwerkingen. Samen sta je tenslotte sterk!

 

#XL Businesspark #Logistic Association