Close menu

Port of Twente: “We doen niet onder voor de gevestigde logistieke hotspots”

04/06/2019 #Havenbedrijf #XL Businesspark #Logistic Association

Bij de laatste Logistieke Hotspot van het Jaar verkiezing belandde regio Twente met Almelo-Hengelo-Enschede op een respectabele achtste plaats. De logistieke hotspot wil hogerop en dat is volgens Gerry Waanders, manager/kwartiermaker van het Havenbedrijf Twente binnen Port of Twente, goed mogelijk want in de grensregio worden op dit moment honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd om de bereikbaarheid via zowel weg als water te verbeteren. En – zo verwacht Waanders- ook via de lucht.


 

Waanders benoemt met trots wat er in ‘zijn’ regio de afgelopen jaren is geïnvesteerd in de (multimodale) infrastructuur en het vestigingsbeleid. Dit alles om de logistiek en transportsector in het oosten van het land alle ruimte te geven om te ondernemen, met daarbij de broodnodige steun vanuit de Port of Twente organisatie. Waanders zegt hierover: “Al die inspanningen zorgen ervoor dat we Twente met het label logistieke hotspot op de kaart zetten.”

Waar is zoal in geïnvesteerd dan?
Waanders: “Voor de verruiming van het Twentekanaal is door Rijkswaterstaat nu 180 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat project moet in 2022 helemaal klaar zijn. In de havens van Almelo en Hengelo wordt voor een kleine 15 miljoen euro de haveninfrastructuur aangepast zodat klasse Va schepen tot een aflaaddiepte van 2,80m gefaciliteerd kunnen worden. Als het kanaal eenmaal is verruimd, is onze ambitie om een ladingstroom van 900 vrachtwagens per dag van de weg te halen. Daarmee realiseren we tegelijk ook een enorme CO2-reductie. Samenwerking is belangrijk voor ons want Twente ligt op de belangrijke transportas North Sea-Baltic Corridor met daaraan gekoppeld vervoersmodaliteiten weg, water en spoor. Bovendien wordt de A1 verbreed naar een twee keer driebaans snelweg en de situatie bij Eefde wordt verbeterd met de aanleg van een tweede sluiskolk. Bereikbaarheid is geen probleem voor deze regio. Gezien de geografische ligging werken we vanuit Port of Twente ook grensoverschrijdend samen met onze Duitse zusterorganisatie Kompetenznetz Individuallogistik (KNI) uit Osnabrück hier net over de grens.”

Er is een luchthaven, wat zijn de mogelijkheden?
Waanders: “We hebben met Twente Airport in Enschede de beschikking over een operationele luchthaven. Deze vierde modaliteit – die er echt toe doet in onze ogen – biedt de mogelijkheid om ook op Twente airport een transport en logistieke functie te vervullen. Diverse partijen inventariseren de mogelijkheden om binnen de bestaande vergunningen vrachtvliegtuigen af te handelen. Het zou al kunnen want het luchthavenbesluit ligt er al en biedt daarvoor mogelijkheden. Voor de profilering van oost Nederland is dit vliegveld van belang en kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de logistieke hotspot. Het faciliteren van luchtvracht past daar natuurlijk in en draagt bij aan het aantrekken van internationale bedrijvigheid.”

Zijn er nieuwe vestigers voor XL Businesspark?
Waanders: “Recente uitbreidingen van reeds gevestigde logistieke bedrijven zoals het Europese distributiecentrum van Timberland en nieuwe vestigingen zoals de T-Port Logistic Campus, waar onder andere Bleckmann en Bolk bedrijfsruimte huren van Heylen Warehouses, hebben direct bijgedragen aan het verder op de kaart zetten van het XL Businesspark als logistieke hotspot. Daarnaast zal Heylen de komende jaren nog circa 120.000 vierkante meter aan nieuwe warehouseruimte realiseren. We ervaren meer en meer dat Twente als logistieke hotspot als een serieus alternatief wordt gezien voor de bekende logistieke hotspots in het land. Oost NL (Ontwikkeling en investering maatschappij voor Overijssel en Gelderland) werkt nauw samen met Port of Twente op het gebied van acquisitie en profilering. Samen onderhouden we contacten met potentiele geïnteresseerde partijen en de grote logistiek dienstverleners komen hier dan ook geregeld over de vloer. Daarnaast wordt het terrein nog aantrekkelijker voor toekomstige vestigers omdat de huidige laad- en loskade van Combi Terminal Twente (CTT) met 150 meter wordt verlengd.”

Is er in Twente wel voldoende logistiek personeel beschikbaar?
Waanders: “Ook voor de logistiek wordt het nijpender om binnen het regionale werkloosheids-percentage van 3,3 procent van de functies goed vervuld te krijgen. Port of Twente gaat hierop heel gericht acteren met het Twents Huis van de Logistiek. Dit huis van de logistiek is eind vorig jaar opgericht als publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, uitzendbureaus en overheid om bedrijven zoveel mogelijk te ontzorgen bij hun zoektocht naar gekwalificeerd personeel. Wij denken dat er nog veel potentieel beschikbaar is.”

Wat zijn de ambities met dit huis?
Waanders: “Vooral voldoen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven en het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Dat kan door het bieden van vakgerichte kort cyclische opleidingen, het bieden van speciale trainingen of zij-instroom trajecten maar ook door intensivering van samenwerking.”

Waarom nemen jullie deel aan de komende Transport Logistic beurs?
Waanders: “Vanuit de samenwerking met NDL/HIDC en Oost NL bemannen we een gezamenlijke stand van 120 vierkante meter samen met de Port Of Zwolle, Port of Deventer en Logistics Valley (regio Rivierenland, regio Nijmegen en Liemers Achterhoek). Deelname aan dit logistieke event heeft als hoofddoel onze regio optimaal te profileren en onze relaties te ontvangen. We gaan er een mooi evenement van maken onder de vlag van de oranje tulp ‘Invest in Holland’. In november van dit jaar zijn we tevens gastheer van de Nationale Distributie Dag (NDD) die op Twente Airport zal plaatsvinden”

Is een toppositie in de logistieke hotspot ranking mogelijk?
Waanders: “Het is natuurlijk leuk als we naar voren kunnen kijken en telkens een plaatsje kunnen opschuiven. Een toppositie is belangrijk en geeft een bepaalde exposure. De partijen die samenwerken onder de vlag van Port of Twente hebben de ambitie om tot de top-3 door te groeien en daarom wordt er ook fors geïnvesteerd in de infrastructuur. Wat je in Lelystad ziet, (verrassend vierde in de laatste logistieke hotspot verkiezing, red.) kan ook maar zo hier gebeuren. Alle ingrediënten zijn per slot van rekening aanwezig.”

De Twentse bescheidenheid is over boord gegooid?
Waanders: “Wat ons betreft wel want waarom zouden we bescheiden zijn als we veel te bieden hebben. Dat wil niet zeggen dat we meteen een te grote broek moeten aantrekken, maar valse bescheidenheid is ook niet op zijn plaats.”

Gerelateerd nieuws

Grenzelo(o)s van start in Oktober 2021 26/07/2021

In oktober 2021 start het eerste traject van Grenzenlo(o)s, een initiatief van World Trade Center TwenteSaxion University of Applied SciencesRabobank Enschede-Haaksbergen en DNL business e.V. voor professional uit het bedrijfsleven die zich specifiek richt op de Duits-Nederlandse markt.

#Logistic Association
Koers Oost Uitzendbureau nieuw Lid Port of Twente 23/09/2019


Koers Oost Uitzendbureau is een regionale dienstverlener in Overijssel en Gelderland. De kerntaak van Koers Oost Uitzendbureau is het schakelen en bemiddelen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

#XL Businesspark #Logistic Association
De meest innovatieve ecommerce-speler van NL vestigt zich op het XL Park! 27/06/2019

Kees Smit Tuinmeubelen is de meest innovatieve ecommerce-speler (winnaar Ecommerce10) van Nederland. Dit werd aangekondigd tijdens de Emerce Ecommerce Live! in Amsterdam.

#XL Businesspark #Logistic Association
Djopzz nieuw lid Port of Twente 09/05/2019

Djopzz is de verbindende schakel op het gebied van uitzenden, payrolling, detachering en poolbeheer. Wij geloven in duurzame samenwerkingen. Samen sta je tenslotte sterk!

 

#XL Businesspark #Logistic Association