Close menu

IKBINDR door Twents Fonds voor Vakmanschap

26/03/2024 #Logistic Association

Werk verandert. Functies verdwijnen. Nieuwe banen ontstaan. Het moet vanzelfsprekend worden dat iedereen zich blijft ontwikkelen. Dat mensen meer invloed ofwel regie krijgen op hun loopbaan en zich kunnen aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt. Daar doen zich flinke verschuivingen voor in gevraagde kennis en vaardigheden, onder meer door trends zoals digitalisering, automatisering, technologisering, verduurzaming en de energie- en klimaattransities. In diverse sectoren is er daarom sprake van krapte. 

javascript:void(0)

Twente investeert daarom in een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) via Twents Fonds voor Vakmanschap. Dit fonds is er voor iedereen uit Twente die zich wil om- of bijscholen in een richting waarmee de positie op de arbeidsmarkt versterkt wordt. Inwoners kunnen een scholingscheque aanvragen, die ze kunnen inzetten voor een opleiding, training of cursus. Inwoners worden bereikt via de campagne IKBINDR. Het IKBINDR platform verbindt werkgevers, onderwijs en overheid in Twente onderling als het gaat om LLO duurzaam op de kaart van Twente te zetten. 

LLO zorgt ervoor dat kennis en vaardigheden van werkenden en werkzoekenden, goed aansluiten bij de banen van nu en de toekomst. Door het bevorderen van modern vakmanschap, functioneert de arbeidsmarkt beter en wordt deze inclusiever. Bovendien stijgt de arbeidsproductiviteit. Ook stimuleert dit innovatie, intersectorale mobiliteit, samenwerking en draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 
 

Hoe doen we dit samen? 
Door samen de kosten voor scholing van werknemers te dragen. De scholingskosten voor opleidingen, trainingen en/of cursussen, worden voor 50% gefinancierd door Twents Fonds voor Vakmanschap. De andere 50% door jou als werkgever.

Door ambassadeur te worden van een Leven Lang Ontwikkelen.
Door je werknemers en collega’s te vertellen over Twents Fonds voor Vakmanschap en je als ondernemer in Twente aan te sluiten bij IKBINDR. Een platform waarmee werkgevers samen de toekomst aan het nu verbinden, door te investeren in LLO. 

Hiermee kunnen we de uitdagingen van tekorten op de arbeidsmarkt aan en kunnen werknemers zich ontwikkelen in hun eigen vakgebied. Zo houden we samen onze regio arbeidsfit. Daar staan we voor. Alle werkgevers in Twente! 

Word jij IKBINDR ambassadeur? 
Neem dan contact op met ikbindr@twentsfondsvoorvakmanschap.nl. Je ontvangt van Natascha of Caroline alle informatie, een HR pakket om je werknemers te stimuleren die scholingscheque aan te vragen en het IKBINDR keurmerk, voor op je deur en website. 

Met IKBINDR verbind jij je als werkgever aan de toekomst van Twente! 

Edwin Kamp
Manager Twents Fonds voor Vakmanschap 


 

Gerelateerd nieuws

Grenzelo(o)s van start in Oktober 2021 26/07/2021

In oktober 2021 start het eerste traject van Grenzenlo(o)s, een initiatief van World Trade Center TwenteSaxion University of Applied SciencesRabobank Enschede-Haaksbergen en DNL business e.V. voor professional uit het bedrijfsleven die zich specifiek richt op de Duits-Nederlandse markt.

#Logistic Association
Koers Oost Uitzendbureau nieuw Lid Port of Twente 23/09/2019


Koers Oost Uitzendbureau is een regionale dienstverlener in Overijssel en Gelderland. De kerntaak van Koers Oost Uitzendbureau is het schakelen en bemiddelen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

#XL Businesspark #Logistic Association
De meest innovatieve ecommerce-speler van NL vestigt zich op het XL Park! 27/06/2019

Kees Smit Tuinmeubelen is de meest innovatieve ecommerce-speler (winnaar Ecommerce10) van Nederland. Dit werd aangekondigd tijdens de Emerce Ecommerce Live! in Amsterdam.

#XL Businesspark #Logistic Association
Djopzz nieuw lid Port of Twente 09/05/2019

Djopzz is de verbindende schakel op het gebied van uitzenden, payrolling, detachering en poolbeheer. Wij geloven in duurzame samenwerkingen. Samen sta je tenslotte sterk!

 

#XL Businesspark #Logistic Association