Vacature: Bestuursvoorzitter Port of Twente Logistic Association

12/01/2024 #Logistic Association

De Logistic Assocation van Port of Twente is op zoek naar een voorzitter van het bestuur om de verdere groei en ontwikkeling van de Logistieke Hotspot Twente te helpen ondersteunen. 

De Logistic Association heeft zich sinds de oprichting ontwikkeld tot een divers en actief regionaal logistiek ecosysteem met bijna 100 leden. Op basis van het businessplan heeft Port of Twente in nauwe samenwerking met publieke en private samenwerkingspartners de Logistieke Hotspot Twente op de kaart gezet. Er ligt een prachtige uitgangspositie en rol weggelegd voor het bestuur om samen met de de leden, de directeur en de adviseurs van de Logistic Association om de Logistieke Hotspot Twente verder te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Ondertussen zijn de acties voor verbetering van infrastructuur zoals de A1, N35 en het Twentekanaal een doorlopende rode draad voor Port of Twente. Een en ander geschiedt in nauw overleg met het Havenbedrijf, overheid, onderwijs en kennisinstellingen.

Functieprofiel

De voorzitter geeft met het bestuur sturing aan het beleid en de daaruit vloeiende acties en activiteiten van de vereniging en is opdrachtgever voor diverse adviseurs en projecten. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken. Samen met de directeur en het bestuur onderhoudt de voorzitter contacten met de samenwerkingspartners en de leden. Het bestuur werkt onbezoldigd; eventuele onkosten worden wel vergoed. De voorzitter werkt nauw samen met de directeur.

Verantwoordelijkheden

 • Sturing geven aan het beleid, de daaruit voortvloeiende acties en activiteiten van de vereniging
 • Opdrachtgever voor diverse adviseurs en projecten
 • Toezicht op de dagelijkse en financiële gang van zaken
 • Vertegenwoordigen van ledenbelangen en verantwoorden richting stakeholders

Taken

 • Contact onderhouden met samenwerkingspartners en leden
 • Gezamenlijk concretiseren van het businessplan in jaarplannen en activiteiten
 • Actief vertegenwoordigen van ledenbelangen
 • Fungeren van gastheer/vrouw bij ledenactiviteiten
 • Zorgdragen voor verslaglegging en verantwoording
 • Ontwikkelen van de toekomstvisie en meerjarenbeleid
 • Initiëren en onderhouden van lobby activiteiten om de continuïteit en financiering te borgen

Competenties

 • Affiniteit met logistiek, MKB, openbaar bestuur en/of lobbytrajecten
 • Visie op logistiek en innovatie
 • Leiderschap
 • Verbinder
 • Integriteit

Met wie ga je samenwerken?

Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden inclusief voorzitter, waaronder een secretaris en penningmeester. Bestuursleden hebben een duidelijke affiniteit met de regio en zijn werkzaam in of voor de logistieke sector. Het bestuur en directeur worden ondersteund door een ervaren officemanager. Daarnaast beschikt de vereniging over drie deskundige adviseurs met aandachtsgebied: innovatie & duurzaamheid, communicatie en binnenvaart. Zie voor meer informatie: https://www.portoftwente.com/logistic-association/bestuur

Interesse?

Mail een korte motivatie en CV voor 31 januari 2024 aan info@portoftwente.com

Bij gebleken geschiktheid gaat de voorkeur uit naar mensen die via een van onze leden al aan Port of Twente verbonden zijn.

Gerelateerd nieuws

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.