Opening openbare Kade XL Businesspark

02/06/2023 #XL Businesspark

Met een traditionele ‘scheepsdoop’ werd de nieuwe openbare kade op het XL Businesspark bij Almelo op 31 mei officieel geopend. 

Door het vergroten van de kade in combinatie met de verruiming van de Twentse kanalen, wordt de bereikbaarheid van het XL Businesspark ‘Port of Twente’ flink verbeterd. Er kan nu maximaal worden ingezet op meer vervoer over water. Door de uitbreiding is er voldoende openbare overslagcapaciteit voor de aan- en afvoer van bulk, stukgoed en olie en kan er voldoende op- en overslagcapaciteit worden geboden door Combi Terminal Twente. Ook nog als in de toekomst alle bedrijven op het XL Businesspark zijn gevestigd.

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.