Close menu

Verkoop van een perceel grond aan Enexis Netbeheer B.V.

07/02/2023 #XL Businesspark

Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) is voornemens een overeenkomst tot verkoop aan te gaan met Enexis Netbeheer B.V. betreffende een perceel grond van circa 194 m² op het XL Businesspark Twente.

De voorgenomen verkoop vindt plaats ten behoeve van de bouw van een transportverdeelstation. RBT is van mening dat Enexis als netbeheerder de enige serieuze gegadigde is voor het perceel grond.

Locatie transportverdeelstation