Verkoop van een perceel grond aan Enexis Netbeheer B.V.

07/02/2023 #XL Businesspark

Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) is voornemens een overeenkomst tot verkoop aan te gaan met Enexis Netbeheer B.V. betreffende een perceel grond van circa 194 m² op het XL Businesspark Twente.

De voorgenomen verkoop vindt plaats ten behoeve van de bouw van een transportverdeelstation. RBT is van mening dat Enexis als netbeheerder de enige serieuze gegadigde is voor het perceel grond.

Locatie transportverdeelstation

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.