Bouw Panattoni Park Twente in maart 2023 van start

21/12/2022 #XL Businesspark

High-end BREEAM Very Good distributiecentrum van 55.000 vierkante meter in Almelo

In maart 2023 gaat de bouw van Panattoni Park Twente officieel van start. Het high-end distributiecentrum van 55.000 vierkante meter groot is gelegen op het XL Businesspark Twente in Almelo. Dit bedrijvenpark is volledig ingesteld op transport in en uit Europa en biedt uitstekende verbindingen naar binnen- en buitenland over weg, water, spoor en door de lucht. Het duurzame distributiecentrum wordt volgens de BREEAM-normering gebouwd, is aardgasvrij en het gehele dak wordt voorzien van zonnepanelen. De oplevering van het volledige gebouw staat gepland voor het tweede kwartaal van 2024.

Logistieke hotspot  

Jeroen Gerritsen, algemeen directeur Panattoni Nederland: "Panattoni Park Twente meet straks 55.000 vierkante meter, heeft 48 laaddocks en bijna 400 parkeerplaatsen. Het warehouse is eventueel op te delen in 4 individuele units met elk een eigen kantoor. Het is qua omvang en ligging op deze logistieke hotspot uniek gepositioneerd." Door haar strategische locatie biedt XL Businesspark Twente ruimte aan toonaangevende internationale bedrijven in de industrie, logistiek, transport en distributie. Het heeft een openbare laad- en loskade direct aan het Twentekanaal, dat aansluit op het Europese netwerk van rivieren en kanalen. Met een directe waterverbinding naar de Rotterdamse en Amsterdamse haven is XL Businesspark Twente zeer geschikt voor bedrijven die voor hun supply chain gebruikmaken van containervervoer over water. Dankzij de aanwezigheid van de Combi Terminal Twente (CTT) op het terrein, kunnen containers eenvoudig van het schip naar een distributiecentrum worden gebracht en vice versa. Gerritsen: "XL Businesspark Twente is niet alleen voor vrachtvervoer per weg en water zeer goed gelegen, maar ook voor bedrijven die gebruikmaken van containervervoer per trein is het een uitstekende keuze. Zeecontainers die in Rotterdam binnen komen kunnen per spoor vervoerd worden naar Twente. En via de nabijgelegen Duitse grensgebieden zijn er tevens optimale spoorverbindingen naar heel Duitsland, Scandinavië, Oost- en Zuid-Europa."

Duurzame innovaties

Panattoni Nederland is met partners en toekomstige huurders voortdurend op zoek naar duurzame innovaties. Op dit moment zijn alle Panattoni-ontwikkelingen al aardgasvrij en zij hebben tenminste het BREEAM Very Good duurzaamheidscertificaat. Waar mogelijk is bij de ontwikkeling gebruik gemaakt van duurzame bouwmaterialen. Bij elke nieuwe ontwikkeling onderzoekt Panattoni het optimaal benutten van het zonnepotentieel van het betreffende dak - voor energievoorziening van bedrijfsprocessen van huurders en terug levering aan het elektriciteitsnet. Ook Panattoni Park Twente krijgt zonnepanelen. Gerritsen: "Port of Twente heeft haar XL Businesspark Twente prachtig aangelegd en er echt een groen en aantrekkelijk gebied van gemaakt. Dat sluit naadloos aan bij onze wijze van ontwikkelen en bouwen: met respect voor mens en milieu."

Kennisuitwisseling en innovatie

In Port of Twente werken overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven samen om de logistieke kracht van Twente verder te verbeteren. Jan Geerdink directeur van Port of Twente over het cluster en XL Businesspark Twente: "Samen met de onderwijsinstellingen ROC van Twente (MBO) en Saxion (HBO), en de overheidsinstellingen Werkplein Twente/UWV heeft Port of Twente het samenwerkingsverband Twents Huis van de Logistiek opgericht. Dat jaagt de ontwikkeling van talentvolle mensen aan die graag in de dynamische logistieke sector willen werken. Alle mogelijkheden en kansen die zich voordoen op het gebied van werk binnen de sector, worden hier geregisseerd. De aanwezigheid van innovatieve en toonaangevende spelers als Panattoni maken XL Businesspark Twente de ideale vestigingslocatie voor toekomstgerichte ondernemers."

Voor meer informatie over de huurmogelijkheden van Panattoni Park Twente kunt u contact opne­men met Bridgegap of Cushman & Wakefield (Henk-Jan Verweij, e-mail: henk@bridgegap.com en Roy Nieuwenhuis: roy.nieuwenhuis@cushwake.com

Over Panattoni Nederland

Panattoni Nederland ontwikkelt, realiseert en managet industrieel en logistiek vastgoed. Het is onderdeel van Panattoni Europe, dat op haar beurt onderdeel is van Panattoni Development Company Inc. Dat bedrijf werd 30 jaar geleden opgericht in de Verenigde Staten door Carl Panattoni. Tot op de dag van vandaag is Panattoni een privately owned familiebedrijf. Sinds de oprichting groeide de organisatie gestaag - in eerste instantie in de VS en Canada, maar later ook in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Momenteel is Panattoni actief in vijftien landen. Panattoni is sinds 2019 prominent aanwezig op de Nederlandse markt. Naast het bieden van state-of-the art opslag- en distributiefaciliteiten biedt Panattoni aanpalende diensten, waaronder assetmanagement en property management. Duurzaamheid is - ook in Nederland - een speerpunt van de onderneming. Alle ontwikkelingen, hebben het BREEAM-duurzaamheidscertificaat. Zij zijn aardgasvrij en waar mogelijk is bij de ontwikkeling gebruik gemaakt van duurzame bouwmaterialen. Bij elke nieuwe ontwikkeling onderzoekt Panattoni het optimaal benutten van het zonnepotentieel van het betreffende dak.

www.panattonieurope.com/nl

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.