Terugblik ALV: bestuurswisseling

18/12/2022 #Logistic Association

Op 1 december 2022 vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Logistic Association plaats bij de Verééniging in Hengelo. Deze vergadering stond vooral in het teken van een belangrijke bestuurswisseling. André Pluimers trad na 10 jaar voorzitterschap tijdens de ALV af. Daarnaast werden Annerie Bemthuis en Peter Kuyper door het zittende bestuur voorgedragen als respectievelijk voorzitter en bestuurslid. Het bestuur kijkt met ruim 30 aanwezigen terug op een geslaagde ALV en netwerkgelegenheid.

Support van de Provincie Overijssel

Vanaf de start van Port of Twente, ruim 10 jaar, steunt de Provincie Overijssel de activiteiten met betrekking tot collectieve belangenbehartiging voor de logistiek(afhankelijke) bedrijven in de regio Twente. De regio Twente komt steeds beter op de (logistieke) kaart te staan binnen Nederland. Tijdens de recente Summit Logistieke Hotspot-verkiezing is Twente tot nummer 9 gestegen. Het bestuur is dankbaar dat de Provincie Overijssel investeert in het Businessplan voor 2021-2023.

Beter, slimmer, duurzamer

Tijdens de ALV werd de vernieuwde promotievideo van Port of Twente getoond waarin het motto beter, slimmer en duurzamer is verweven. Deze update van de video brengt de kracht van logistiek Twente scherp in beeld alsmede de krachtenbundeling en samenwerking van ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoeksinstellingen. Hans Bouma, communicatie adviseur, benadrukte het belang van communicatie en deelde hoe Port of Twente hier met het nieuwe motto invulling aan gaat geven met haar leden. De komende periode zetten het bestuur en adviseurs zich in om het motto beter, slimmer en duurzamer samen met leden verder vorm en inhoud te geven.

Krachtenbundeling

De samenwerking met XL Businesspark, Havenbedrijf Twente en het Huis van de Logistiek werpt steeds meer vruchten af. Jan Geerdink, Frank van Zomeren en Ben Gerrits namen aanwezigen mee aan de hand van geboekte resultaten, recente ontwikkelingen en uitdagingen voor de toekomst. De internationale samenwerking krijgt ook steeds meer gestalte. Met KNI is inmiddels een goede en enthousiaste samenwerking gegroeid.

Droogte en laag water problemen

Anne Ruth Scheijgrond, adviseur infrastructuur, gaf een duidelijke toelichting over de situatie m.b.t. de lage waterstand. De ontwikkelingen met betrekking tot de lage waterstand in de zomer van dit jaar bewijzen het nut van Port of Twente. De belangenbehartiging heeft immers geleidt tot een voortvarende aanpak van het probleem. Vanuit de zaal complimenteerde Frank van Zomeren haar met de inbreng gedurende deze crisis. In samenwerking met de Universiteit Twente wordt onderzoek verricht naar de gevolgen van de lage waterstand voor de regio en mogelijke oplossingen.

André Pluimers benoemd tot erevoorzitter

In zijn afscheid speech blikte André met trots terug op de ontwikkeling van Port of Twente en gaf aan de afgelopen 10 jaar de voorzittersfunctie met veel plezier te hebben vervuld. Het nieuwe bestuur wenst hij veel succes en hierbij ziet hij als actief lid en ambassadeur graag een focus op drie pijlers: gebruikers van de Twentekanalen, logistiek Twente in brede zin en de maakindustrie. Een verdere groef van de community is het ultieme doel. Aansluitend heeft het bestuur Andre bedankt voor diens tomeloze en onbezoldigde inzet middels het ere voorzitterschap. Dit werd door aanwezigen met een applaus bekrachtigd. André is een voorzittershamer aangeboden (diens eerste) evenals een persoonlijk cadeau. Christa Baas dankte vanuit haar nieuwe rol als logistieke makelaar namens de Provincie Overijssel en Polo Andre voor diens inzet en tevens het bestuur voor de periode waarin ze als bestuurslid hieraan heeft deelgenomen.

Tot ziens in 2023!

De ALV was het laatste ledenevent in 2022. Het bestuur en adviseurs wensen iedereen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. Wij zien u graag in 2023 bij de Nieuwjaarsreceptie bij ROC van Twente op 19 januari. Bekijk hier het programma en graag tot ziens >

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.