Close menu

Nieuw lid Port of Twente

03/04/2019 #Logistic Association

Mariska Cubuk, senior consulant licht toe: "EXTEND is lid geworden van Port of Twente, omdat wij kansen zien voor samenwerking in de sector. Succes maak je samen, daarvan ben ik overtuigd. 

Er is een goede wisselwerking nodig tussen werkgevens en (potentiëlle) werknemers. Enerzijds moeten de arbeidskrachten enthousiast gemaakt worden en opgeleid voor het werk in de sector. Anderzijds moeten bedrijven kansen pakken door 'buiten kaders' te willen denken. Met 'open vizier' kijken naar werk, in relatie tot het beschikbare arbeidspotentieel, levert zeker nieuwe functies en daarmee aanwas voor de sector op. Extend consultancy kan de bedrijven hierbij helpen. We hebben diverse tools voor bedrijven om ermee aan de slag te gaan. De beste aanpak zal per bedrijf verschillen. Er is niet één weg die naar Rome leidt!" 

Voor meer info ga naar : www.extendmvo.nl