Close menu

Gesprek gedeputeerden, wethouders en bedrijven

16/09/2022 #Havenbedrijf #Logistic Association

Woensdag 7 september vond, op initiatief vanuit Port of Twente, een gesprek met de gedeputeerden Eddy van Hijum en Bert Boerman van Overijssel en de wethouder van havenzaken voor de 14 Twentse gemeenten, Hanneke Steen, een bezoek plaats bij Van Merksteijn.

Hier hebben wij met een aantal bedrijven, die afhankelijk zijn van het vervoer over water, besproken wat het lage water voor effect heeft op de bedrijfsvoering en welke (nood)oplossingen er door de bedrijven worden ingezet om zo toch de klanten te kunnen beleveren. Duidelijk is dat dit voor veel extra wegtransport zorgt wat gezien de drukte op de weg en extra uitstoot niet wenselijk is. Om deze redenen willen wij er ook op aandringen dat er op korte en langere termijn maatregelen worden genomen om dit soort situaties zoveel mogelijk te kunnen beperken. Water kan niemand toveren, maar er zijn vast wel mogelijkheden te bedenken om water te besparen en meer water door de IJssel te sturen. Het zal duidelijk zijn dat de huidige lage waterstand in het stroomgebied van Port of Twente het dagelijks bestuur van Port of Twente grote zorgen baart. Adviseur en woordvoerder van het bestuur Anne-Ruth Scheijgrond staat in constant contact met Rijkswaterstaat, de bestuurders van gemeenten en bedrijven die hier mee te maken hebben. Bedrijven staan bij deze contacten natuurlijk op één. Niet alleen optimaal informeren van alle betrokken is enorm belangrijk, maar ook onderzoeken welke mogelijkheden nog ondernomen kunnen worden.