Close menu

Overeenkomst Timberland

30/08/2022 #XL Businesspark


Regionaal Bedrijventerrein Twente heeft een overeenkomst gesloten met Timberland Europe B.V. over de uitgifte in erfpacht van een kavel van ca. 40.000 m²