Henk Jan Tromp, nieuwe Interim manager van het Havenbedrijf

28/04/2022 #Havenbedrijf

Met veel plezier neem ik tijdelijk waar voor Frank van Zomeren en wens hem een spoedig herstel toe.

Het havenbedrijf heeft mijn warme belangstelling en is wat mij betreft, met alle logistieke partners in Twente, van groot belang voor een duurzame economische ontwikkeling van het gebied achter de sluis van Eefde.

Ik woon met mijn familie al meer dan 25 jaar in de Hof van Twente en vanuit mijn woning kan ik de bedrijven aan het Twentekanaal zien liggen en heb ik ze zien groeien. Tot vorig jaar heb ik voor de gemeente Hengelo gewerkt als concernmanager van het fysieke domein en vanuit die positie ben ik al lang betrokken bij het havenbedrijf Twente. Het verduurzamen van onze samenleving is een persoonlijke drijfveer en vervoer over water is daarin een belangrijke factor. Fijn dat ik daar een bijdrage aan mag leveren de komende maanden.’

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.