Close menu

Henk Jan Tromp, nieuwe Interim manager van het Havenbedrijf

28/04/2022 #Havenbedrijf

Met veel plezier neem ik tijdelijk waar voor Frank van Zomeren en wens hem een spoedig herstel toe.

Het havenbedrijf heeft mijn warme belangstelling en is wat mij betreft, met alle logistieke partners in Twente, van groot belang voor een duurzame economische ontwikkeling van het gebied achter de sluis van Eefde.

 

Ik woon met mijn familie al meer dan 25 jaar in de Hof van Twente en vanuit mijn woning kan ik de bedrijven aan het Twentekanaal zien liggen en heb ik ze zien groeien. Tot vorig jaar heb ik voor de gemeente Hengelo gewerkt als concernmanager van het fysieke domein en vanuit die positie ben ik al lang betrokken bij het havenbedrijf Twente. Het verduurzamen van onze samenleving is een persoonlijke drijfveer en vervoer over water is daarin een belangrijke factor. Fijn dat ik daar een bijdrage aan mag leveren de komende maanden.’