Verbreding A1 tot Azelo wordt aanzienlijk sneller uitgevoerd dan gepland!

13/03/2019 #XL Businesspark #Havenbedrijf #Logistic Association

Door een brede en consequente lobby vanuit Twente heeft het Ministerie van I&W besloten om de tweede fase van de verbreding van de A1 naar 2 x 3 rijstroken direct aansluitend op de eerste fase uit te voeren.

Door een brede en consequente lobby vanuit Twente heeft het Ministerie van I&W besloten om de tweede fase van de verbreding van de A1 naar 2 x 3 rijstroken direct aansluitend op de eerste fase uit te voeren. Dit werd vandaag bekendgemaakt tijdens de starthandeling van de werkzaamheden.
 
Verbreding van de A1 naar 2 x 3 rijstroken is al ruime tijd de belangrijkste infrastructurele wens van Twente. Een goede verbinding met de rest van Nederland is van groot belang voor het personen- en goederenverkeer, zeker vanwege de snelle ontwikkeling van Twente tot logistieke hotspot.
 
Langs de A1 zijn de eerste werkzaamheden inmiddels zichtbaar en de eerste fase zal volgens planning in 2020 gereed zijn. Maar de afronding van fase 2 zou nog tot 2028 op zich laten wachten, wat zou betekenen dat onder andere het gedeelte tussen Rijssen en knooppunt Azelo nog langere tijd een knelpunt blijft.
 
Door de Provincie Overijssel en door diverse Twente belangengroepen zoals VNO-NCW, Port of Twente en het Platform Ondernemend Twente is daarom intensief gepleit voor het versneld uitvoeren van deze tweede fase. Daarbij is gekozen voor een duidelijke prioritering en daarbij is vooral gewezen op de enorme logistieke ontwikkeling die Twente momenteel doormaakt.
 
Hierdoor is het Ministerie ervan overtuigd dat een extra investering in Twente een goed rendement voor heel Nederland oplevert en wordt de fasering van de verbreding van de A1 nu dus aanmerkelijk versneld.
 
Doordat de logistieke sector in Twente al enkele jaren haar krachten bundelt via Port of Twente lukt het steeds beter om het belang van de logistiek in Twente onder de aandacht te brengen. Mede daardoor is dit mooie resultaat geboekt.

Daarom niet alleen onze felicitaties met deze mooie mijlpaal maar ook onze dank voor uw ondersteuning!

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.