Close menu

Havenbedrijf: Bedrijfsplan 2022-2025 vastgesteld

22/12/2021 #Havenbedrijf

Op 24 november j.l. heeft het bestuur van Havenbedrijf Port of Twente het Bedrijfsplan 2022-2025 vastgesteld waarin de doorontwikkeling van Havenbedrijf Twente en de  thema’s zijn benoemd waar de focus op is gericht.

De aandacht richt zich de komende 4 jaar op de thema’s:  “Digitalisering”, “Bereikbaarheid” en “Energietransitie en circulaire economie” en “Duurzaam en toekomstbestendig Havenbeleid”. De doorontwikkeling van het Havenbedrijf staat verder in het teken van één (administratief) havengebied met aandacht voor efficiency en effectiviteit van werkprocessen.

Over 5 jaar wil het Havenbedrijf Port of Twente een aansprekende binnenhavenorganisatie zijn die zich continu verbetert op het gebied van beheer, havenontwikkelingen, dienstverlening en duurzaamheid en daarmee waarde creëert voor gebruikers (vervoerders en verladers). Doelmatigheid en doelgerichtheid staan hierbij steeds voorop.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!