Nieuwe manager Havenbedrijf: Frank van Zomeren neemt het roer over!

22/12/2021 #Havenbedrijf

Nieuwe Manager Havenbedrijf per 1-1-2022: Frank van Zomeren neemt het roer over! “Graag vertel ik kort iets over mezelf: 

Ik ben geboren en getogen in Rotterdam en heb daar bedrijfskunde en later public controlling gestudeerd. Tegenwoordig woon ik met mijn lieve vriendin in Twente, en ik heb een geweldige zoon van 25 jaar. 

In de hoedanigheid van verandermanager bij Ernst & Young heb ik de afgelopen jaren overheidsorganisaties, zeker ook in netwerkverband, begeleid bij het oplossen van strategische en tactische vraagstukken, waarin de balans tussen (soms) hoge ambities en (vaak) schaarse middelen centraal stond. De vraag was veelal: hoe kom je tot een goede belangenafweging in een situatie met meerdere stakeholders, en hoe houd je de samenwerking tussen partijen ook in de toekomst adequaat?

Ik zie ernaar uit om in mijn nieuwe rol vanaf januari a.s. de uitdagingen waar het havenbedrijf voor staat voortvarend bij de kop te pakken.”

Vriendelijke groet van Frank van Zomeren

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.