Nieuwe havenmeesters Twentekanalen

07/07/2021 #XL Businesspark #Havenbedrijf #Logistic Association

Per 1 juni 2021 zijn de havenmeesters Shirley Elken, Bertil Klumpers en Etienne Bosman gezamenlijk verantwoordelijk voor de nautische beheertaken in maar liefst 8 havengebieden aan de Twentekanalen.

Zij zorgen voor een vlotte en veilige afwikkeling van de beroepsvaart in de havens van Lochem, Goor, Markelo, Delden, Almelo, XL Businesspark, Hengelo en Enschede.

Zij verstrekken informatie, wijzen ligplaatsen toe en dragen zorg voor een centrale scheepsregistratie. Daarnaast houden ze toezicht in de havengebieden en kunnen zij handhavend optreden in het kader van de havenverordeningen.  

Shirley is al langer een bekend gezicht in een aantal havens, maar vanaf 1 juni zijn Bertil en Etienne ook uw aanspreekpunt in de havens aan de Twentekanalen. U kunt ze herkennen in speciale bedrijfskleding met het logo van Port of Twente en ook hun bedrijfsauto’s zijn onlangs van het Port of Twente logo voorzien.

Op de foto van links naar rechts: Bertil Klumpers, Shirley Elken en Etienne Bosman.

Ze zijn het beste bereikbaar via de mail : havenmeesters@portoftwente.com

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.