Proefwerkzaamheden Twentekanalen

26/05/2021 #XL Businesspark #Havenbedrijf #Logistic Association

Na de zomervakantie start Rijkswaterstaat met de werkzaamheden voor de verruiming. Voordat het echter zover is starten ze op 25 mei eerst met een proef om hun werkwijze verder te verfijnen.

Dat doen ze in 2 proefvakken.
Het ene proefvak bevindt zich op de hoofdtak tussen sluis Delden en de gemeentekade Delden en de andere op de zijtak naar Almelo aan de zuidzijde van de Linschotbrug. In de proefvakken optimaliseren ze de werkwijze van het vervangen van de damwanden, het baggeren en het aanbrengen van de laag van zand-bentoniet. Tussen het verwijderen van de damwanden en baggeren/aanbrengen van het zand-bentoniet zit minimaal 1 maand. Zo kunnen ze de grondwaterstanden goed analyseren op de verrichtte werkzaamheden.

Proefwerkzaamheden Twentekanalen; 25 mei 2021 | Rijkswaterstaat

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.