Close menu

Krachtenbundeling

De logistieke hotspot Port of Twente vervult een belangrijke rol als motor van de Twentse economie; op het gebied van economische en maatschappelijke waardecreatie voor Twente, Nederland en de EURegio, als bron van werkgelegenheid en als relevante en onontbeerlijke speler in de logistieke transportketens.

De doelstelling van Port of Twente is het versterken van de Twentse economie door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistieke sector.

 1. In 2022 een top-3 positie voor Twente onder de logistieke regio’s in Nederland
 2. Meer en slimmere logistiek
  - Synchromodale oplossingen
  - Innovatie
  - Duurzaamheid
  - E-Commerce
 3. Port of Twente als autoriteit voor logistiek in Twente
  - Informatie
  - Kennis

Om dit te bereiken ontplooit de Logistic Association van Port of Twente activiteiten rondom de volgende thema’s:

 1. Infrastructuur: knelpunten wegnemen en het gebruik optimaliseren
 2. Promotie en belangenbehartiging: een heldere boodschap consequent communiceren
 3. Onderwijs en arbeidsmarkt: aansluiten op de behoefte van de sector
 4. Innovatie en onderzoek: onderscheidend vermogen creëren
 5. Kennis en advies: informatie verzamelen, delen en gebruiken
 6. Netwerkorganisatie voor de leden

Port of Twente vertegenwoordigt logistiek Twente o.a. in:

 • Port of Logistics Overijssel (POLO)
 • VNO-NCW Twente
 • Business in Twente: regionale acquisitie
 • Platform Ondernemend Twente: adviesorgaan voor de Twenteboard
 • Agenda van Twente
 • Werkgroep Twentekanalen
   

LIDMAATSCHAP

Mocht u geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap van de Logistic Association, dan kunt u contact opnemen via ons algemene e-mailadres (info@portoftwente.com) of met één van onze bestuursleden. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.